E-DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. WODNA 11/13, 90-001 ŁÓDŹ
TAX ID7282740992
Rate company:
ALEO.com Companies IT and telecommunication IT and peripheral equipment IT equipment and accessories Profile of company E-DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
E-DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
TAX ID7282740992
KRS0000714608
No opinion. Add your first review

address

UL. WODNA 11/13, 90-001 ŁÓDŹ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

E-DEAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WODNA 11/13, 90-001 ŁÓDŹ

NIP

7282740992
Copy

REGON

100829178
Copy

KRS

0000714608
Copy

Legal form

limited partnership

Register Address

UL. WODNA 11/13, 90-001 ŁÓDŹ

Date of registration in KRS

2018-01-18

Date of commencement of economic activity

2018-01-18

Act signature

RDF/427439/22/879

Pkd codes

46.51.Z - Wholesale of computers, peripheral equipment and software

46.66.Z - Wholesale of other office machinery and equipment

47.41.Z - Retail sale of computers, peripheral units and software in specialised stores

47.42.Z - Retail sale of telecommunications equipment in specialised stores

47.43.Z - Retail sale of audio and video equipment in specialised stores

58.19.Z - Other publishing activities

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityREPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
representation type
PRAWO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA WOBEC OSÓB TRZECICH PRZYSŁUGUJE KOMPLEMENTARIUSZOWI DZIAŁAJĄCEMU SAMODZIELNIE. KOMPLEMENTARIUSZ MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA WOLI, PODPISYWAĆ DOKUMENTY I ZAWIERAĆ UMOWY W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY KOMPLEMENTARIUSZEM JEST INNA SPÓŁKA, DZIAŁA ONA ZGODNIE ZE SPOSOBEM REPREZENTACJI PRZEWIDZIANYM W UMOWIE TEJ SPÓŁKI.
REPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
shareholders
Aleksander Daniel Szymczak
Wojciech Marcin Szczygłowski
Wojciech Piotr Wodnicki

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
6,3
4,2
-32,6
Liabilities and provisions Indicator description
2
1,3
-34,8
Equity Indicator description
0,3
0,3
-12,2
Total assets Indicator description
2,3
1,6
-31,8
Depreciation Indicator description
0
0
52,7
Cash and cash equivalents Indicator description
1,1
0,8
-25,2
Gross profit / loss Indicator description
0,4
0,1
-70,6
EBITDA Indicator description
0,4
0,1
-65,4
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,4
0,1
-66,3
Net profit / loss Indicator description
0,4
0,1
-70,6
Current assets Indicator description
2,3
1,6
-31,7
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
118
39,5
-78,5
Return on sales (ROS) Indicator description
5,9
2,6
-3,3
Equity ratio Indicator description
13,5
17,3
3,8
EBITDA margin Indicator description
6,2
3,2
-3
Gross profit margin Indicator description
5,9
2,6
-3,3
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
117
113
-4
Current ratio Indicator description
1,2
1,2
0
Net debt to EBITDA Indicator description
-1,8
-2,4
-0,6
See more

Financial statements

01-05-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-05-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-05-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector