ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Realization of building projects Profile of company DTKS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DTKS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8661739120
KRS0000738564
Share capital200,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. DROGOWCÓW 2, 28-200 STASZÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

DTKS BUDOWNICTWO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. DROGOWCÓW 2, 28-200 STASZÓW

NIP

8661739120
Copy

REGON

380230808
Copy

KRS

0000738564
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. DROGOWCÓW 2, 28-200 STASZÓW

Date of registration in KRS

2018-06-29

Date of commencement of economic activity

2018-06-29

Act signature

RDF/358336/21/359

Pkd codes

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

42.11.Z - Works related to construction of roads and motorways

42.21.Z - Works related to construction oftransmission pipelines and distribution networks

42.22.Z - Works related to construction of telecommunications and electricity lines

42.99.Z - Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

69.10.Z - Legal activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH(W SZCZEGÓLNOŚCI SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, REPREZENTOWANIA, ZAWIERANIA UMÓW) UPOWAŻNIONY JEST W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z TYM ŻE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZY DECYZJACH RODZĄCYCH SKUTKI FINASOWE POWYŻEJ 100 000,00 PLN, TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU PRZY DECYZJACH RODZĄCYCH SKUTKI POWYŻEJ 1 000 000,00 PLN. KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEGO REALIZOWANIA PRZELEWÓW BANKOWYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
MANAGEMENT
Sławomir Kuraś
Vice President, 41 years old
Waldemar Lucjan Tadel
Vice President, 59 years old
Marcin Grzegorz Dymon
Vice President, 40 years old
Paweł Edward Szczepański
Chairman Of The Board, 43 years old
shareholders
Sławomir Kuraś

25.13% 100 udziałów o łącznej wartości 50 000,00 zł

Paweł Edward Szczepański

24.62% 98 udziałów o łącznej wartości 49 000,00 zł

Marcin Grzegorz Dymon

25.13% 100 udziałów o łącznej wartości 50 000,00 zł

Waldemar Lucjan Tadel

25.13% 100 udziałów o łącznej wartości 50 000,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
6,7
12,6
86,9
Liabilities and provisions Indicator description
1,4
2,8
100,6
Equity Indicator description
0,4
2,5
537,4
Total assets Indicator description
1,8
5,3
198,7
Depreciation Indicator description
0
0,2
529,3
Cash and cash equivalents Indicator description
0,3
2,2
678,2
Gross profit / loss Indicator description
0,1
2,7
1764,4
EBITDA Indicator description
0,2
2,9
1358,6
Net profit / loss Indicator description
0,1
2,1
1857,9
Current assets Indicator description
1,7
4,7
184,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,2
2,6
1565,8
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
27,4
84,3
56,9
Return on sales (ROS) Indicator description
1,6
17
15,4
Equity ratio Indicator description
22,5
47,9
25,4
EBITDA margin Indicator description
3
23
20
Gross profit margin Indicator description
2,1
21,2
19,1
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
52
60
8
Current ratio Indicator description
1,7
2,3
0,6
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,8
-0,6
0,2
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download doc

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download doc
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector