ALEO.com Companies Real estate and related services Cleaning services Profile of company MRTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
MRTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8961573770
KRS0000706520
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

PL. SOLNY 16, 50-062 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

MRTEAM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

PL. SOLNY 16, 50-062 WROCŁAW

NIP

8961573770
Copy

REGON

369290680
Copy

KRS

0000706520
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

PL. SOLNY 16, 50-062 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2018-01-17

Date of commencement of economic activity

2018-01-17

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/272/22/259

Pkd codes

81.21.Z - General cleaning of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.39.Z - Other building completion and finishing

78.10.Z - Activities of employment placement agencies

78.20.Z - Temporary employment agency activities

78.30.Z - Other human resources provision

81.10.Z - Combined facilities support activities

81.22.Z - Specialised building and industrial cleaning activities

81.29.Z - Other cleaning activities

82.11.Z - Office administrative service activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI, A W SZCZEGÓLNOŚCI DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W SPRAWACH NIEPRZEKRACZAJĄCYCH ZAKRESU ZWYKŁEGO ZARZĄDU UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT.
MANAGEMENT
Monika Ewa Neldner
Chairman Of The Board, 54 years old
shareholders
Ariel Wolanowski

70% 70 (siedemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 7.000 zł (siedem tysięcy złotych

Monika Ewa Neldner

30% 30 (trzydzieści) udziałów o łącznej wartości 3.000 zł (trzy tysiące złotych)

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector