DREW PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
GWIZDÓW 54A, 37-110 GWIZDÓW
TAX ID8161703981
Rate company:
ALEO.com Companies Furniture Office and shop furniture Profile of company DREW PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DREW PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8161703981
KRS0000602999
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

GWIZDÓW 54A, 37-110 GWIZDÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

DREW PAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

GWIZDÓW 54A, 37-110 GWIZDÓW

NIP

8161703981
Copy

REGON

363769831
Copy

KRS

0000602999
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

GWIZDÓW 54A, 37-110 GWIZDÓW

Date of registration in KRS

2016-02-19

Date of commencement of economic activity

2016-02-19

Act signature

RDF/398100/22/672

Pkd codes

31.01.Z - Manufacture of office and shop furniture

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.39.Z - Other building completion and finishing

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.52.Z - Retail sale of hardware, paints and glass in specialised stores

47.59.Z - Retail sale of furniture, lighting equipment and other household articles in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

73.11.Z - Advertising agencies activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO REPREZENTACJA SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWA I NIE PODLEGA OGRANICZENIOM. 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ JEDNOOSOBOWO: 1) PREZES ZARZĄDU BEZ OGRANICZEŃ 2) CZŁONKOWIE ZARZĄDU W ZAKRESIE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI 3) PROKURENCI O PEŁNOMOCNICY ZARZĄDU W GRANICACH UMOCOWANIA 3. CZYNNOŚCIAMI PRZEKRACZAJĄCYMI ZWYKŁY ZARZĄD SĄ: 1) ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIE PRAWEM O WARTOŚCI NETTO PRZEKRACZAJĄCEJ KWOTĘ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) 2) UDZIELENIE PEŁNOMOCNICTWA LUB PROKURY 4. SKŁADANIE OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIE W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH ZWYKŁY ZARZĄD WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM LUB PEŁNOMOCNIKIEM.
MANAGEMENT
Krzysztof Jerzy Kłos
Chairman Of The Board, 42 years old
shareholders
Krzysztof Jerzy Kłos

10% 5 udziałów o łącznej wartości 500 zł

Magdalena Kłos

90% 45 udziałów o łącznej wartości 4500 zł

Managament statement for 2018

Fetched from the Ministry of Justice website

 Sprawozdanie z działalności DREW PAN Sp. z o.o. w roku obrotowym 2018r.


Spółka została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Rzeszowie pod numerem KRS

0000002999 w dniu 10.02.2010. Spółka otrzymała numer identyfikacyjny REGON

36370983100000 oraz numer identyfikacyjny NIP 6161703981 .W roku 2018, głównym zakresem działalności Spółki było świadczenie usług w zakresie

wykonywania instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych i gazowych i klimatyzacyjnych a

także wykonywania robót budowlanych. Spółka prowadziła działania mające na celu

pozyskanie klientów oraz rozwijanie swojej działalności.W roku obrotowym 2018 Spółka nie osiągnęła przychodu. Wynik finansowy netto zamknął

się stratą w kwocie 838,28 zł, która zostanie pokryta zyskiem z lat przyszłych.W roku 2018 Spółką kierował jednoosobowy Zarząd, w osobie Krzysztofa Kłos jako

Prezesa Zarządu.W kolejnych okresach sprawozdawczych Spółka zamierza kontynuować dotychczasową

działalność.

W roku 2018 Spółka nie prowadziła prac badawczo-rozwojowych, nie nabywała własnych

udziałów ani nie korzystała z instrumentów finansowych.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
39,6
142,4
259,5
Total operating revenue Indicator description
0
401,9
-∞
Gross profit / loss Indicator description
-0,9
62,2
7246,5
Liabilities and provisions Indicator description
30
75,8
152,9
Equity Indicator description
9,6
66,6
590,5
Current assets Indicator description
39,6
142,4
259,5
Net profit / loss Indicator description
-0,9
57
6645,2
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-9
85,5
94,5
Return on sales (ROS) Indicator description
14,2
Gross profit margin Indicator description
15,5
Equity ratio Indicator description
24,4
46,8
22,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector