ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company "DREAMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"DREAMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8133618625
KRS0000354493
Share capital100,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

AL. TADEUSZA REJTANA 67 / 5.16, 35-326 RZESZÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"DREAMART" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

AL. TADEUSZA REJTANA 67 / 5.16, 35-326 RZESZÓW

NIP

8133618625
Copy

REGON

180553788
Copy

KRS

0000354493
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

AL. TADEUSZA REJTANA 67 / 5.16, 35-326 RZESZÓW

Date of registration in KRS

2010-04-22

Date of commencement of economic activity

2010-04-22

Act signature

RDF/218653/20/26

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

59 - Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

61 - Telecommunications

62 - Computer programming, consultancy and related activities

71 - Architectural and engineering activities; technical testing and analysis

72 - Scientific research and development

73 - Advertising and market research

74 - Other professional, scientific and technical activities

82 - Office administrative, office support and other business support activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEGO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Piotr Michał Bałabuszek
Chairman Of The Board, 43 years old
shareholders
Monika Elżbieta Wójcik

100% 200 udziałów o łącznej wartości 100.000,00 zł

proxies
Monika Elżbieta Wójcik
spontaneous, 42 years old

EU grants

See more

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,2
5,5
71,1
Liabilities and provisions Indicator description
2,7
6,4
135,3
Equity Indicator description
0,3
0,5
81
Total assets Indicator description
3
6,9
130,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,1
26,2
Depreciation Indicator description
0,1
0,2
94,4
Gross profit / loss Indicator description
0,1
0,3
331,1
EBITDA Indicator description
0,1
0,4
190
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,3
331,1
Net profit / loss Indicator description
0,1
0,2
319
Current assets Indicator description
3
6,6
122,4
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
19,3
44,8
25,5
Return on sales (ROS) Indicator description
1,6
3,9
2,3
Equity ratio Indicator description
8,9
7
-1,9
EBITDA margin Indicator description
4,5
7,7
3,2
Gross profit margin Indicator description
1,8
4,6
2,8
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
290
358
68
Current ratio Indicator description
1,2
1,2
0
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,7
-0,3
0,4
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Activity report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector