DANIEL MAZUREK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. TELEWIZYJNA 1, 91-164 ŁÓDŹ
TAX ID5252621661
Rate company:
ALEO.com Companies Real estate and related services Let services and property management Profile of company DANIEL MAZUREK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DANIEL MAZUREK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5252621661
KRS0000562975
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. TELEWIZYJNA 1, 91-164 ŁÓDŹ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

DANIEL MAZUREK INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TELEWIZYJNA 1, 91-164 ŁÓDŹ

NIP

5252621661
Copy

REGON

361778866
Copy

KRS

0000562975
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. TELEWIZYJNA 1, 91-164 ŁÓDŹ

Date of registration in KRS

2015-06-16

Date of commencement of economic activity

2015-06-16

Act signature

RDF/389981/22/108

Pkd codes

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.31.Z - Plastering

43.39.Z - Other building completion and finishing

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. SPÓŁKA MOŻE BYĆ RÓWNIEŻ REPREZENTOWANA PRZEZ PROKURENTÓW LUB INNYCH PEŁNOMOCNIKÓW, UMOCOWANYCH SAMOISTNIE LUB ŁĄCZNIE DO DZIAŁANIA W IMIENIU SPÓŁKI, STOSOWNIE DO UCHWAŁY ZARZĄDU O USTANOWIENIU PROKURY LUB PEŁNOMOCNICTWA.
MANAGEMENT
Daniel Zdzisław Mazurek
Chairman Of The Board, 47 years old
shareholders
Małgorzata Anna Mazurek

10% 100 udziałów o łącznej wysokości 5.000,00zł

Daniel Zdzisław Mazurek

90% 900 udziałów o łącznej wysokości 45.000,oo zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0,7
3,3
0,9
-73,7
Liabilities and provisions Indicator description
0,3
0,7
0,2
-74,7
Equity Indicator description
-0,3
-0,2
-0,1
31,6
Total assets Indicator description
0,1
0,5
0,1
-89,1
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0,1
0
-100
Depreciation Indicator description
0
0
0
-30,2
Gross profit / loss Indicator description
-0,1
0,1
0,1
-40,4
EBITDA Indicator description
-0,1
0,1
0,1
-37,8
Current assets Indicator description
0,1
0,5
0,1
-88,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,1
0,1
0,1
-39,1
Net profit / loss Indicator description
-0,1
0,1
0,1
-40,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
39,4
-53,1
-46,3
6,8
Return on sales (ROS) Indicator description
-14,7
2,7
6,1
3,4
Equity ratio Indicator description
-367,4
-33,4
-208,5
-175,1
EBITDA margin Indicator description
-13,5
3,2
7,7
4,5
Gross profit margin Indicator description
-14,7
2,7
6,1
3,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
14
23
0
-23
Current ratio Indicator description
1,1
2,2
5,9
3,7
Net debt to EBITDA Indicator description
-2,7
3,1
2,4
-0,7
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector