ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Insurance Profile of company DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5562760724
KRS0000579993
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ŚW. DUCHA 105, 88-100 INOWROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

DORADZTWO UBEZPIECZENIOWE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŚW. DUCHA 105, 88-100 INOWROCŁAW

NIP

5562760724
Copy

REGON

362715359
Copy

KRS

0000579993
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ŚW. DUCHA 105, 88-100 INOWROCŁAW

Date of registration in KRS

2015-10-12

Date of commencement of economic activity

2015-10-12

Act signature

RDF/276003/21/509

Pkd codes

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

64.19.Z - Other monetary intermediation

64.92 - Other credit granting

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19 - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.29 - Other activities auxiliary to insurance and pension funding

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z JEDNEJ OSOBY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I DO JEJ REPREZENTACJI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Łukasz Lewandowicz
Chairman Of The Board, 33 years old
shareholders
Lech Henryk Brukiewicz

50% 25 udziałów o łącznej wartości nominalnej 2500 zł

Łukasz Lewandowicz

50% 25 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
1,6
1,4
1,1
-18,8
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-0,9
-0,3
-0,3
11
Liabilities and provisions Indicator description
0
0
0
0
Equity Indicator description
-3,4
-3,6
-3,9
-7
Current assets Indicator description
0
1,4
1,1
-18,8
Net profit / loss Indicator description
-0,9
-0,3
-0,3
11
%
%
%
p.p.
Equity ratio Indicator description
-204,9
-269,3
-354,6
-85,3
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download docx

01-01-2019 - 31-12-2019
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector