ALEO.com Companies Remaining categories Online shops Profile of company DIRECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DIRECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6342821370
KRS0000473719
Share capital6,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SMUGOWA 56, 40-750 KATOWICE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

DIRECTUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SMUGOWA 56, 40-750 KATOWICE

NIP

6342821370
Copy

REGON

243362870
Copy

KRS

0000473719
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SMUGOWA 56, 40-750 KATOWICE

Date of registration in KRS

2013-09-09

Date of commencement of economic activity

2013-09-09

Act signature

KA.VIII NS-REJ.KRS/31186/17/189

Pkd codes

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

46.2 - Wholesale of agricultural raw materials and live animals

46.3 - Wholesale of food, beverages and tobacco

46.31.Z - Wholesale of fruit and vegetables

64.9 - Other financial service activities, except insurance and pension funding

66.1 - Activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.21.Z - Risk and damage evaluation

69.1 - Legal activities

85 - Education


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W WYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH IE PRZEKRACZAJĄCYCH WARTOŚCI 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ MAJĄTKOWYCH I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W SPRAWACH PRZEKRACZAJĄCYCH 10.000,00 ZŁ (DZIESIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Ryszard Grzegorz Muskała
Chairman Of The Board, 59 years old
shareholders
Ryszard Grzegorz Muskała

114 udziałów o łącznej wartości 5.700,00zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector