ALEO.com Companies Advertising, marketing and PR Advertising agencies Profile of company NEXT POLSKA SPÓŁKA ZOO SPÓŁKA JAWNA
NEXT POLSKA SPÓŁKA ZOO SPÓŁKA JAWNA
TAX ID7712801705
KRS0000314603
No opinion. Add your first review

address

UL. GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO 20A, 95-100 ZGIERZ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

NEXT POLSKA SPÓŁKA ZOO SPÓŁKA JAWNA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO 20A, 95-100 ZGIERZ

NIP

7712801705
Copy

REGON

100581815
Copy

KRS

0000314603
Copy

Legal form

general partnership

Register Address

UL. GEN. HENRYKA DĄBROWSKIEGO 20A, 95-100 ZGIERZ

Date of registration in KRS

2008-09-30

Date of commencement of economic activity

2008-09-30

Act signature

RDF/316332/21/781

Pkd codes

73.11.Z - Advertising agencies activities

32.40.Z - Manufacture of games and toys

46.16.Z - Agents involved in the sale of textiles, clothing, fur, footwear and leather goods

46.34.B - Wholesale of non-alcoholic beverages

46.36.Z - Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery

46.41.Z - Wholesale of textiles

46.42.Z - Wholesale of clothing and footwear

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

49.41.Z - Freight transport by road

62.09.Z - Other information technology and computer service activities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityREPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
representation type
KAŻDY WSPÓLNIK MA PRAWO REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ, Z TYM ŻE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ SPOŚRÓD WSPÓLNIKÓW LUB JEDEN Z NICH ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, CO NIE UCHYBIA MOŻLIWOŚCI USTANOWIENIA PROKURY SAMOISTNEJ. KAŻDY ZE WSPÓLNIKÓW MA PRAWO I OBOWIĄZEK DO DOKONYWANIA WSZELKICH CZYNNOŚCI W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI. W ZAKRESIE ZWYKŁEGO ZARZĄDU MAJĄTKIEM SPÓŁKI MIEŚCI SIĘ ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI DO WYSOKOŚCI 10.000,00 (SŁOWNIE: DZIESIĘĆ TYSIĘCY 00/100) ZŁOTYCH.
REPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
Sergiusz Dominik Kluska
41 years old
shareholders
Sergiusz Dominik Kluska

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector