ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company DEREGGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DEREGGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID1132901491
KRS0000597004
Share capital100,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. MARII KONOPNICKIEJ 6, 00-491 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

DEREGGIO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MARII KONOPNICKIEJ 6, 00-491 WARSZAWA

NIP

1132901491
Copy

REGON

363562159
Copy

KRS

0000597004
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. MARII KONOPNICKIEJ 6, 00-491 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2016-01-20

Date of commencement of economic activity

2016-01-20

Act signature

RDF/376394/22/254

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

46.33.Z - Wholesale of dairy products, eggs and edible oils and fats

46.34.B - Wholesale of non-alcoholic beverages

46.36.Z - Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery

46.37.Z - Wholesale of coffee, tea, cocoa and spices

46.38.Z - Wholesale of other food, including fish, crustaceans and molluscs

46.39.Z - Non-specialised wholesale of food, beverages and tobacco

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.11.Z - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Łukasz Dominik Kluska
President Of The Company's Management, 41 years old
shareholders
Łukasz Dominik Kluska

1900 udziałów o łącznej wartości 95.000 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

DeReggio Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000597004 w dniu 20.01.2016 roku. Spółka prowadzi działalność gospodarczą polegającą na działalności handlowej, doradztwie gospodarczym oraz działalności wydawniczej. Rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2019 r. i kończący się 31.12.2019 r. jest czwartym rokiem działalności Spółki.

I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.

Rok obrotowy od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 był czwartym rokiem działalności Spółki. W ostatnim roku obrotowym świadczenie pracy w Spółce wykonywało 3 wspólników oraz 1 osoba w ramach umowy o pracę. Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych w przez Zarząd i Udziałowców Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej planie działania.

Obszar działania Spółki obejmował trzy dziedziny:

1. Rozwój działalności handlowej w branży spożywczej (oliwa z oliwek) poprzez stopniowe, budowanie dystrybucji w kraju. W tym celu zostały nawiązane relacje handlowe z nowymi producentami na Sycylii tak aby bardziej dopasować ofertę do potrzeb polskiego klienta

2. Budowanie rynku i poszukiwanie dostawców pod planowaną działalności handlowej w zakresie dostaw do Polski surowców i produktów chemicznych (masa bitumiczna/kauczuk naturalne)

3.Rozwój działalności wydawniczej (literatura popularno-naukowa, naukowa oraz bajki edukacyjne dla dzieci) oraz stopniowe budowanie rynku w tym zakresie poprzez rozwijanie współpracy z hurtowniami księgarskimi oraz sieciami handlowymi.

II. Przewidywany rozwój Spółki.

Spółka planuje rozwijać organicznie segment dystrybucji spożywczej w kraju (oliwa z oliwek), a także poszukiwać odbiorców innych produktów spożywczych na rynkach afrykańskich (m.in.

mleko w proszku) . Spółka planuje także budować rynek dystrybucji kauczuku naturalnego korzystając z wypracowanych relacji handlowych w krajach afrykańskich oraz Azji Południowo-Wschodniej. Spółka będzie także dalej inwestować w rozwój działu wydawniczego (głównie literatura popularno-naukowa).

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 336 715,81 zł (słownie: trzysta trzydzieści sześć tysięcy siedemset piętnaście złotych osiemdziesiąt jeden groszy).Rok obrotowy zamknął się stratą netto w kwocie -102 121,59 zł (słownie: sto dwa tysiące sto dwadzieścia jeden złotych pięćdziesiąt dziewięć gorszy) Powstała strata zostanie pokryta z zysku osiągniętego w latach następnych. Płynność i stabilność finansową Spółki gwarantuje możliwość pożyczek większościowego udziałowca, aż do czasu osiągnięcia przez Spółkę pełnej rentowności planowanych przedsięwzięć.

IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

Nie dotyczy.

V. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Nie dotyczy

VI. Instrumenty finansowe.

Nie dotyczy.

Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
Financial and consulting services
Position (Net profit / loss)
4713
/ 4920
Position (Revenue)
1295
/ 4920

Voivodeship
Masovian Voivodeship
Position (Net profit / loss)
9019
/ 9666
Position (Revenue)
3122
/ 9666
Generated 235 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total assets Indicator description
0,9
0,8
1,1
36,9
Total operating revenue Indicator description
0,3
0,3
0,6
113,5
Gross profit / loss Indicator description
-0,1
-0
0,2
11 054,7
Liabilities and provisions Indicator description
0,7
0,6
0,7
15,6
Equity Indicator description
0,2
0,2
0,4
97
Current assets Indicator description
0,8
0,6
0,8
33,6
Net profit / loss Indicator description
-0,1
-0
0,2
6222,8
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-50,2
-1,6
49,5
51,1
Return on sales (ROS) Indicator description
-30,3
-1,1
31,2
32,3
Gross profit margin Indicator description
-30,3
-0,7
34,6
35,3
Equity ratio Indicator description
22,7
26,2
37,6
11,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-04-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector