DELIKER MANAGMENT
MAGAZYNOWA 5, 62-081 PRZEŹMIEROWO
TAX ID7811888454
Phone+48 501 723 859
Rate company:
ALEO.com Companies Chemistry Industrial Paints Profile of company DELIKER MANAGMENT
DELIKER MANAGMENT
TAX ID7811888454
KRS0000478816
No opinion. Add your first review

address

MAGAZYNOWA 5, 62-081 PRZEŹMIEROWO

Phone number

+48 501 723 859

Website

http://www.deliker.pl

About us

This text has been translated automatically

DELIKER AMJ sp. Z oo Sp. k. is a resilient and reliable company with an established position on the Polish market of raw materials and chemical products.

We have been operating continuously for 25 years and are still developing the range of our products.

We approach each customer individually.

In addition to the basic range of products, we are able to offer the possibility of preparing specialized chemical mixtures according to customer wishes. Our products are characterized by high quality, aesthetics and affordable prices.

Reliable and unique product quality is guaranteed by the use of an old, proven recipe. Delivery of goods takes place via external forwarding companies. Our dynamic and young customer service team is always ready to support and help in choosing the right product for individual customer needs. << >> WELCOME

Activity type

manufacturer

Register Data

Full name

DELIKER MANAGMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. MAGAZYNOWA 5, 62-081 PRZEŹMIEROWO

NIP

7811888454
Copy

REGON

302553082
Copy

KRS

0000478816
Copy

Legal form

limited partnership

ALEO.com Registration Date

2013-11-18

Register Address

UL. MAGAZYNOWA 5, 62-081 PRZEŹMIEROWO

Date of registration in KRS

2013-10-11

Date of commencement of economic activity

2013-10-11

Act signature

RDF/444789/22/315

Website

http://www.deliker.pl

Pkd codes

20 - Manufacture of chemicals and chemical products

10 - Manufacture of food products

11.0 - Manufacture of beverages

17 - Manufacture of paper and paper products

18 - Printing and reproduction of recorded media

22.2 - Manufacture of plastic products

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

46 - Wholesale trade, except of motor vehicles and motorcycles

47 - Retail trade, except motor vehicle retail

49.41.Z - Freight transport by road

52 - Warehousing and support activities for transportation

55 - Accommodation

56 - Food and beverage service activities

59.2 - Sound recording and music publishing activities

63.1 - Data processing, hosting and related activities; web portals

73.1 - Advertising

73.2 - Market research and public opinion polling

74 - Other professional, scientific and technical activities

82.9 - Business support service activities n.e.c.

90 - Creative, arts and entertainment activities

95 - Repair of computers and personal and household goods

96 - Other personal service activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityREPRESENTING THE COMPANY PARTNERS
representation type
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY KOMLEMENTARIUSZ JEDNOOSOBOWO.
proxies
Andrzej Marek Jakubowski
spontaneous prokura, 74 years old

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

                 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

 DELIKER MANAGMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa

             W ROKU OBROTOWYM OD 01.01.2017 DO 31.12.2017


1. Wizytówka jednostki

Nazwa firmy:         DELIKER MANAGMENT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

KRS nr 0000478816

Siedziba:          Przeźmierowo, gmina Tarnowa Podgórne, powiat poznański

Adres:            62-081 Przeźmierowo, ul. Magazynowa 5

Forma prawna:        Spółka komandytowa

Przedmiot działalności:             Produkcja środków chemii gospodarczej (głównie)

Wspólnik uprawniony do reprezentacji — komplementariusz DELIKER MANAGMENT Sp. z o.o 

                         KRS nr 0000477344

Zarząd jednoosobowy 01-12/2017 :         Prezes Zarządu        Maria Jakubowska

Prokura samoistna:                Prokurent          Andrzej Jakubowski


11. Sprzedaż produktów, towarów i usług — pozyskiwanie zleceń

Spółka funkcjonuje na rynku działając w branży już 5 lat. W 2017 roku firma dokonywała sprzedaży na rzecz

kontrahentów, z którymi współpracowała wcześniej, jak również z odbiorcami nowo pozyskanymi, dokonywała

także sprzedaży detalicznej.

Poszukiwano ponadto nowych kierunków rozwoju firmy oraz rynków zbytu, analizowano zapotrzebowanie

rynków lokalnych oraz rynku krajowego w zakresie produktów możliwych do zaoferowania przez

przedsiębiorstwo.


III. Majatek trwały i technologie

W minionym roku obrotowym Spółka zbyła elementy niefinansowego majątku trwałego, nie zakupywano

nowych urządzeń. Spółka jest właścicielem gruntu z zabudowaniami biurowymi i produkcyjnymi

w Przeźmierowie, w których prowadzi działalność gospodarczą. Spółka posiada ponadto zorganizowany zespół

maszyn i urządzeń służących do produkcji oraz receptury i technologie a także wyposażenie biurowe.


IV. Personel

W 2017 roku Spółka zatrudniała łącznie 5 pracowników.


V. Finansowanie

Działalność Spółki w roku 2017 była finansowana ze środków obrotowych.


VI. Wynik z działalności

Spółka w 2017 roku poniosła stratę w kwocie -176.461,64 zł, która zostanie pokryta z zysków kolejnych lat

obrotowych.


VII. Kontynuacja działalności

Dążeniem Zarządu jest rozwijanie przedsiębiorstwa poprzez poszerzanie oferty produktowej, pozyskiwanie

nowych klientów i rynków zbytu oraz budowanie wizerunku firmy jako dobrego w branży,

godnego zaufania partnera.


VIII. Inne informacje

Spółka nie posiada instrumentów finansowych.Przeźmierowo, 2018-06-04


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
345,5
305,1
510,5
67,3
Liabilities and provisions Indicator description
392,4
350,8
302,7
-13,7
Equity Indicator description
-142,4
-132,2
-14,2
89,2
Total assets Indicator description
250
218,6
288,5
32
Depreciation Indicator description
5,4
4,5
4,4
-1,5
Cash and cash equivalents Indicator description
19,6
5,5
78,3
1327,6
Gross profit / loss Indicator description
-5,5
10,2
128,2
1154,7
EBITDA Indicator description
-0
14,7
132,6
802,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
-5,5
10,2
128,2
1154,7
Net profit / loss Indicator description
-5,5
10,2
128,2
1154,7
Current assets Indicator description
54,5
33,3
107,6
223,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
3,8
-7,7
-900,9
-893,2
Return on sales (ROS) Indicator description
-1,6
3,3
25,1
21,8
Equity ratio Indicator description
-57
-60,5
-4,9
55,6
EBITDA margin Indicator description
-0
4,8
26
21,2
Gross profit margin Indicator description
-1,6
3,3
25,1
21,8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
414
418
215
-203
Current ratio Indicator description
0,1
0,1
0,4
0,3
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector