ALEO.com Companies IT and telecommunication IT services Software development Profile of company DEEPTALE.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DEEPTALE.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8952229872
KRS0000895198
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. BIERUTOWSKA 57-59 / 5, 51-317 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

DEEPTALE.AI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BIERUTOWSKA 57-59 / 5, 51-317 WROCŁAW

NIP

8952229872
Copy

REGON

388694281
Copy

KRS

0000895198
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. BIERUTOWSKA 57-59 / 5, 51-317 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2021-04-19

Date of commencement of economic activity

2021-04-19

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/11648/21/181/REGON

Pkd codes

62.01.Z - Computer programming activities

58.11.Z - Book publishing

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.12.Z - Web portals


Active

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Paweł Piotr Modrzyński
Chairman Of The Board, 37 years old
Adam Andrzej Kurpisz
Member Of The Board, 36 years old
shareholders
Paweł Piotr Modrzyński

44.95% 89 (osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wysokości 4.450,00 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych

Aleksander Stefan Kras

10.1% 20 (dwadzieścia) udziałów o łącznej wysokości 1.000,00 (jeden tysiąc) złotych

Adam Andrzej Kurpisz

44.95% 89 (osiemdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wysokości 4.450,00 (cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector