DCM RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. OSOWSKA 82, 04-351 WARSZAWA
TAX ID1132807125
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Printing Other Profile of company DCM RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DCM RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID1132807125
KRS0000360444
Share capital6,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. OSOWSKA 82, 04-351 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

DCM RECORDS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. OSOWSKA 82, 04-351 WARSZAWA

NIP

1132807125
Copy

REGON

142479120
Copy

KRS

0000360444
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. OSOWSKA 82, 04-351 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2010-07-07

Date of commencement of economic activity

2010-07-07

Act signature

RDF/439784/22/477

Pkd codes

18.12.Z - Other printing

18.13.Z - Pre-press and pre-media services

18.14.Z - Binding and related services

18.20.Z - Reproduction of recorded media

46.42.Z - Wholesale of clothing and footwear

46.44.Z - Wholesale of china, ceramics and glassware and cleaning materials

46.45.Z - Wholesale of perfume and cosmetics

46.48.Z - Wholesale of watches, clocks and jewellery

46.49.Z - Wholesale of other household goods

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

58.11.Z - Book publishing

58.12.Z - Publishing of directories and registers (e.g. street, phone directory)

58.14.Z - Publishing of journals and periodicals

58.19.Z - Other publishing activities

58.29.Z - Other software publishing

59.11.Z - Motion picture, video and television programme production activities

59.12.Z - Motion picture, video and television programme post-production activities

59.13.Z - Motion picture, video and television programme distribution activities

59.20.Z - Sound recording and music publishing activities

70.21.Z - Public relations and communication activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

73.11.Z - Advertising agencies activities

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

90.01.Z - Performing arts activities

90.02.Z - Support activities to performing arts

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Joanna Grażyna Balczun
Chairman Of The Board, 52 years old
shareholders
Joanna Grażyna Balczun

80% 80 udziałów o łącznej wysokości 4.800,00 złotych

Robert Konrad Balczun

20% 20 udziałów o łącznej wysokości 1.200 złotych

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
35,1
0,2
2,8
1529,9
Liabilities and provisions Indicator description
100,1
90,8
92,4
1,8
Equity Indicator description
108,7
90,6
80,5
-11,2
Total assets Indicator description
208,8
181,4
172,9
-4,7
Cash and cash equivalents Indicator description
99,6
80,7
73,7
-8,7
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-36
-18,2
-10,1
44,2
EBITDA Indicator description
-34,7
-16,2
-9,1
43,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
-34,7
-16,2
-9,1
43,5
Current assets Indicator description
208,8
181,4
172,9
-4,7
Net profit / loss Indicator description
-36
-18,2
-10,1
44,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-33,1
-20
-12,6
7,4
Return on sales (ROS) Indicator description
-102,4
-10 386,2
-355,6
10 030,6
Equity ratio Indicator description
52,1
49,9
46,5
-3,4
EBITDA margin Indicator description
-98,8
-9241,1
-320,6
8920,5
Gross profit margin Indicator description
-102,4
-10 386,2
-355,6
10 030,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
1039
189 655
11 843
-177 812
Current ratio Indicator description
2,1
2
1,9
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
0,3
-0,6
-2
-1,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector