ALEO.com Companies Constructions, services & materials Installation Electrical installation Profile of company DBA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
DBA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6762615625
KRS0000966833
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. SZLAK 67, 31-153 KRAKÓW

Website

www.dbaenergia.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

DBA 6 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. SZLAK 67, 31-153 KRAKÓW

NIP

6762615625
Copy

REGON

521765593
Copy

KRS

0000966833
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. SZLAK 67, 31-153 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2022-04-14

Date of commencement of economic activity

2022-04-14

Act signature

KR.XI NS-REJ.KRS/11851/22/900/REGON

Website

WWW.DBAENERGIA.PL

Pkd codes

43.21.Z - Electrical installation

35 - Electricity, gas, steam and air conditioning supply

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Jacek Waldemar Kopeć
Member Of The Board, 48 years old
Dominik Leniar
Member Of The Board, 40 years old
shareholders
Jacek Waldemar Kopeć

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2500 złotych

Dominik Leniar

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2500 złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector