CZTERYSLIDERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KWIATOWA 32B, 55-093 KIEŁCZÓW
TAX ID8952202548
Rate company:
ALEO.com Companies IT and telecommunication IT services Software development Profile of company CZTERYSLIDERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CZTERYSLIDERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8952202548
KRS0000772333
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KWIATOWA 32B, 55-093 KIEŁCZÓW

Website

www.czteryslidery.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

CZTERYSLIDERY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KWIATOWA 32B, 55-093 KIEŁCZÓW

NIP

8952202548
Copy

REGON

382603018
Copy

KRS

0000772333
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KWIATOWA 32B, 55-093 KIEŁCZÓW

Date of registration in KRS

2019-02-18

Date of commencement of economic activity

2019-02-18

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/32173/23/725

Website

WWW.CZTERYSLIDERY.PL

Pkd codes

62.01.Z - Computer programming activities

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

47.71.Z - Retail sale of clothing in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

93.19.Z - Other sports activities


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, CZŁONEK ZARZĄDU REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 50.000,00 ZŁ (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH). PRZY ZARZĄDZIE WIELOOSOBOWYM W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH POWYŻEJ KWOTY 50.000 ZŁ. (PIĘĆDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH) ORAZ W SPRAWACH NIEMAJĄTKOWYCH DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKOW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Tomasz Jagielski
Member Of The Board, 32 years old
Julia Maria Rott
Member Of The Board, 31 years old
shareholders
Tomasz Jagielski

50% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Julia Maria Rott

50% 25 (dwadzieścia pięć) udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
710,2
578,5
717
23,9
Liabilities and provisions Indicator description
70,4
87,2
165,2
89,5
Equity Indicator description
151
130,5
136,7
4,7
Total assets Indicator description
221,5
243,3
301,9
24,1
Depreciation Indicator description
0
11,8
8,4
-28,8
Cash and cash equivalents Indicator description
12,8
49,8
20,9
-58
Gross profit / loss Indicator description
91
-20,4
7,6
137,2
EBITDA Indicator description
91,3
-8,2
16,6
302,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
91,3
-20
8,2
140,9
Net profit / loss Indicator description
82,5
-20,4
6,1
130
Current assets Indicator description
221,5
243,3
287,3
18,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
54,7
-15,7
4,5
20,2
Return on sales (ROS) Indicator description
11,6
-3,5
0,9
4,4
Equity ratio Indicator description
68,2
53,7
45,3
-8,4
EBITDA margin Indicator description
12,9
-1,4
2,3
3,7
Gross profit margin Indicator description
12,8
-3,5
1,1
4,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
36
54
84
30
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector