ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Finance Profile of company CROWDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CROWDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID9662142494
KRS0000855701
Share capital205,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ŻURAWIA 71, 15-540 BIAŁYSTOK

Website

www.crodre.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

CROWDER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŻURAWIA 71, 15-540 BIAŁYSTOK

NIP

9662142494
Copy

REGON

386802855
Copy

KRS

0000855701
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ŻURAWIA 71, 15-540 BIAŁYSTOK

Date of registration in KRS

2020-08-19

Date of commencement of economic activity

2020-08-19

Act signature

BI.XII NS-REJ.KRS/4227/22/943

Website

WWW.CRODRE.PL

Pkd codes

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Grzegorz Maciej Mizerski
Chairman Of The Board, 58 years old
shareholders
Grzegorz Maciej Mizerski

3.976 (trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt sześć) udziałów o łącznej wartości 198.800 (sto dziewięćdziesiąt osiem tysięcy osiemset) złotych

Financial statements

03-02-2022 - 03-02-2022
A resolution or a decision approving the consolidated annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector