ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Business consulting Profile of company COVENANT BUSINESS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
COVENANT BUSINESS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7010321815
KRS0000400983
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. WŁADYSŁAWA KOROTYŃSKIEGO 19A / 105, 02-123 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

COVENANT BUSINESS VENTURES SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WŁADYSŁAWA KOROTYŃSKIEGO 19A / 105, 02-123 WARSZAWA

NIP

7010321815
Copy

REGON

145865302
Copy

KRS

0000400983
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. WŁADYSŁAWA KOROTYŃSKIEGO 19A / 105, 02-123 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2011-11-03

Date of commencement of economic activity

2011-11-03

Act signature

WA.XIII NS-REJ.KRS/24259/21/719

Pkd codes

66.30.Z - Fund management activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

70.10.Z - Activities of head office and holding companies, excluding financial holding companies

70.21.Z - Public relations and communication activities

70.22.Z - Business and other management consultancy activities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMEINIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB DWÓCH Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Maciej Bolesław Morawski
Chairman Of The Board, 45 years old
shareholders
Maciej Bolesław Morawski

100% 100 udziałów o łącznej wysokości 5.000,00 złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector