CONFERENCE FINANCIAL DEVELOPMENT "CFD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POPRZECZNA 8, 05-090 RASZYN
TAX ID5342457610
Rate company:
ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Finance Profile of company CONFERENCE FINANCIAL DEVELOPMENT "CFD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CONFERENCE FINANCIAL DEVELOPMENT "CFD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5342457610
KRS0000367568
Share capital15,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. POPRZECZNA 8, 05-090 RASZYN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

CONFERENCE FINANCIAL DEVELOPMENT "CFD" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POPRZECZNA 8, 05-090 RASZYN

NIP

5342457610
Copy

REGON

142614338
Copy

KRS

0000367568
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. POPRZECZNA 8, 05-090 RASZYN

Date of registration in KRS

2010-10-11

Date of commencement of economic activity

2010-10-11

Act signature

WA.XIV NS-REJ.KRS/35243/19/93/REGON

Pkd codes

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

69.10.Z - Legal activities

70.2 - Management consultancy activities

72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities

73.1 - Advertising

73.20.Z - Market research and public opinion polling

74.90 - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

82.1 - Office administrative and support activities

82.20.Z - Activities of call centres

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

82.99 - Other business support service activities not elsewhere classified

85.5 - Other education

85.6 - Educational support activities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: -W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, -W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MANAGEMENT
Maja Anna Kagan
Chairman Of The Board, 30 years old
shareholders
Maja Anna Kagan

100% 300 udziałów o łącznej wartości 15000 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector