ALEO.com Companies IT and telecommunication Technical consulting service Profile of company CONEJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CONEJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID1251657761
KRS0000681139
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ŁĄKOWA 5, 05-240 TŁUSZCZ
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

CONEJO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŁĄKOWA 5, 05-240 TŁUSZCZ

NIP

1251657761
Copy

REGON

367463046
Copy

KRS

0000681139
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ŁĄKOWA 5, 05-240 TŁUSZCZ

Date of registration in KRS

2017-06-01

Date of commencement of economic activity

2017-06-01

Act signature

RDF/228072/20/348

Pkd codes

62.02.Z - Computer consultancy activities

62 - Computer programming, consultancy and related activities

63 - Information service activities

69 - Legal and accounting activities

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

73 - Advertising and market research

78 - Employment activities

79 - Travel agency, tour operator and other reservation service and related activities

82 - Office administrative, office support and other business support activities

96 - Other personal service activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Maciej Sebastian Królikowski
Chairman Of The Board, 46 years old
shareholders
Maciej Sebastian Królikowski

95 udziałów o łącznej wartości 47.500 złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu

z działalności

 CONEJO Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Warszawie


za rok obrotowy rozpoczynający się 01.01.2019r., a kończący się 31.12.2019r.  CONEJO Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w

Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000681139

w dniu 01.06.2017r.

  W roku obrotowym kończącym się 31.12.2019r. wszelkie działania Zarządu Spółki byty oparte

na założenia przyjętych wspólnie przez Zarząd Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie

jednostki.

  Działania te miały na celu pozyskanie nowych odbiorców na oferowane przez Spółkę usługi.

  Spółka starała się przede wszystkim pozyskiwać klientów oraz dążyła do tego, by nazwa firmy

i jej usługi byty rozpoznawane w branży, w której Spółka obecnie działa.

  W roku obrotowym Spółki, który zakończył się w dniu 31 grudnia 2019r. działalność Spółki

koncentrowała się przede wszystkim na prowadzeniu działalności związanej z doradztwem w zakresie

informatyki.

  W roku obrotowym 2019 Spółka nie zanotowała przychodów z działalności.

  Koszty działalności Spółki w roku obrotowym 2019 wyniosły 0zł.

  W roku obrotowym 2019 Spółka nie zanotowała zysku.


  W roku obrotowym 2020, Zarząd planuje działania mające na celu umocnienie obecnej pozycji

CONEJO Sp. z o.o. na rynku polskim oraz zamierza pozyskiwać nowych klientów.

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Activity report
Download xml
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector