ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Realization of building projects Profile of company AD KAMAGA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
AD KAMAGA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7811919321
KRS0000587683
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ZBYLITOWSKICH 57A, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

AD KAMAGA INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ZBYLITOWSKICH 57A, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA

NIP

7811919321
Copy

REGON

363045240
Copy

KRS

0000587683
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ZBYLITOWSKICH 57A, 33-113 ZBYLITOWSKA GÓRA

Date of registration in KRS

2015-11-23

Date of commencement of economic activity

2015-11-23

Act signature

KR.XII NS-REJ.KRS/9342/22/36

Pkd codes

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.11.Z - Demolition

43.12.Z - Site preparation

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

81.10.Z - Combined facilities support activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB NIŻ DWIE, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA UMÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB ŁĄCZNIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Daniel Zbigniew Witek
Chairman Of The Board, 38 years old
shareholders
Daniel Zbigniew Witek

80% 80 udziałów o łacznej wartości 40.000,00 zł

Anna Witek

20% 20 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.

Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych wspólnie przez

Zarząd opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki. Działania te miały na celu 

pozyskanie przyszłych odbiorców na oferowane przez Spółkę usługi oraz produkty. Spółka

starała się przede wszystkim zaspokoić obecnych klientów, w której Spółka obecnie działa.


II. Przewidywany rozwój Spółki.

Spółka podjęła decyzję o poszerzeniu swojej działalności w kierunku budownictwa, spółka

będzie analizowała rynek budowlany i badała zapotrzebowanie przez klienta indywidualnego.

III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

Sytuacja finansowa Spółki jest dobra, jednakże przewidywania i plany założone przez zarząd

na kolejny rok mają poprawić kondycje finansową z przyszłych dochodów spółki. Spółka nie

posiada żadnych przeterminowanych zobowiązań wobec Skarbu Państwa, a płynność

finansowa jest zachowana.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
191,4
236,2
23,4
Total operating revenue Indicator description
455,7
402
-11,8
Gross profit / loss Indicator description
21,1
16,6
-21,1
Liabilities and provisions Indicator description
161,6
191,4
18,4
Equity Indicator description
29,8
44,9
50,6
Net profit / loss Indicator description
17,9
15,1
-16
Current assets Indicator description
160,8
223,6
39,1
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
60,2
33,6
-26,6
Return on sales (ROS) Indicator description
3,9
3,7
-0,2
Gross profit margin Indicator description
4,6
4,1
-0,5
Equity ratio Indicator description
15,6
19
3,4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector