ALEO.com Companies Advertising, marketing and PR Advertising agencies Profile of company CLUBMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CLUBMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7773364222
KRS0000856470
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. WIDOK 11, 62-070 DĄBRÓWKA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

CLUBMIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. WIDOK 11, 62-070 DĄBRÓWKA

NIP

7773364222
Copy

REGON

386848515
Copy

KRS

0000856470
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. WIDOK 11, 62-070 DĄBRÓWKA

Date of registration in KRS

2020-08-26

Date of commencement of economic activity

2020-08-26

Act signature

PO.VIII NS-REJ.KRS/17760/20/139/REGON

Pkd codes

73.11.Z - Advertising agencies activities

62.01.Z - Computer programming activities

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

82.30.Z - Organisation of conventions and trade shows

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI. JEŻELI USTANOWIONO TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, WÓWCZAS REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Waldemar Adam Drożdżalski
Chairman Of The Board, 52 years old
shareholders
Waldemar Adam Drożdżalski

60% 60 udziałów o łącznej wartości 3.000,00 zł

Krystian Drozdowski

40% 40 udziałów o łącznej wartości 2.000,00 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector