ALEO.com Companies IT and telecommunication IT services Software development Profile of company CLOUDTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CLOUDTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6751750963
KRS0000899953
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ALEJA POKOJU 83B / 31, 31-564 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

CLOUDTECH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ALEJA POKOJU 83B / 31, 31-564 KRAKÓW

NIP

6751750963
Copy

REGON

388904732
Copy

KRS

0000899953
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ALEJA POKOJU 83B / 31, 31-564 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2021-05-11

Date of commencement of economic activity

2021-05-11

Act signature

KR.XI NS-REJ.KRS/23736/21/308

Pkd codes

62.01.Z - Computer programming activities

62.02 - Computer consultancy activities

62.03 - Computer facilities management activities

62.09 - Other information technology and computer service activities

63.11 - Data processing, hosting and related activities

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

77.40.Z - Leasing of intellectual property and similar products, except copyrighted works


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Wiesław Opałka
Chairman Of The Board, 64 years old
shareholders
Wiesław Opałka

75 udziałów o łącznej wartości nominalnej 3.750,00 zł .

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector