ALEO.com Companies Machines and continuity of production Service machinery, equipment and spare parts Machine installment Profile of company CLIMA COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CLIMA COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID1231319601
KRS0000622984
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. FABRYCZNA 47C / 1, 05-500 ŁOZISKA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

CLIMA COMFORT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. FABRYCZNA 47C / 1, 05-500 ŁOZISKA

NIP

1231319601
Copy

REGON

364716140
Copy

KRS

0000622984
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. FABRYCZNA 47C / 1, 05-500 ŁOZISKA

Date of registration in KRS

2016-06-15

Date of commencement of economic activity

2016-06-15

Act signature

WA.XIV NS-REJ.KRS/19142/16/852/REGON

Pkd codes

33.20.Z - Installation of industrial machinery and equipment and outfit

28.25.Z - Manufacture of industrial cooling and ventilation equipment

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

43.2 - Electrical, plumbing and other construction installation activities

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.9 - Other specialised construction activities

46.6 - Wholesale of other machinery, equipment and supplies

64.92.Z - Other credit granting

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKŁADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI, UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Zbigniew Wiesław Berkowicz
Chairman Of The Board, 58 years old
shareholders
Łukasz Robert Szulim

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500 zł

Zbigniew Wiesław Berkowicz

50% 50 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł

proxies
Łukasz Robert Szulim
spontaneous prokura, 38 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector