ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Passenger vehicles and trucks Passenger vehicles Profile of company CLEARY - SIDLEY DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CLEARY - SIDLEY DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID1060001481
KRS0000292455
Share capital2,132,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

KRAKÓW, - KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

CLEARY - SIDLEY DEVELOPMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

KRAKÓW, - KRAKÓW

NIP

1060001481
Copy

REGON

120557072
Copy

KRS

0000292455
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

KRAKÓW, - KRAKÓW

Date of registration in KRS

2007-11-12

Date of commencement of economic activity

2007-11-12

Act signature

KR.XI NS-REJ.KRS/27330/17/799/WYKR

Pkd codes

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

70.20.Z - Management consultancy activities

74.30.Z - Translation and interpretation activities

45.12.Z

45.21.A

45.21.B

45.21.C

45.21.D

45.21.E

45.21.F

45.21.G

45.22.Z

45.23.A

45.23.B

45.24.A

45.24.B

45.25.A

45.25.B

45.25.C

45.25.E

45.31.A

45.31.B

45.31.C

45.31.D

45.33.A

45.33.B

45.33.C

45.34.Z

45.41.Z

45.42.Z

45.43.A

45.43.B

45.44.A

45.44.B

45.45.Z

45.50.Z

70.11.Z

70.12.Z

70.31.Z

70.32.Z

74.40.Z

93.05.Z

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
ZARZĄD REPREZENTUJE SPÓŁKĘ ZA ZEWNĄTRZ PRZED WŁADZAMI, URZĘDAMI I OSOBAMI TRZECIMI ORAZ W SĄDZIE I POZA NIM. DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ORAZ ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Sean Sidley
Chairman Of The Board
John Ambrose Cleary
Vice President
shareholders
Sean Sidley

50% 250 udziałów po 4 264 pln każdy o łącznej wysokości udziałów w kapitale zakładowym 1 066 000 pln

John Ambrose Cleary

50% 250 udziałów po 4 264 pln każdy o łącznej wysokości udziałów w kapitale zakładowym 1 066 000 pln

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector