CERTYFIKACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. PLAC SOLNY 16, 50-062 WROCŁAW
TAX ID8942992483
Rate company:
ALEO.com Companies Logistics and freight forwarding Transport and road haulage Other Profile of company CERTYFIKACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CERTYFIKACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8942992483
KRS0000349454
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. PLAC SOLNY 16, 50-062 WROCŁAW

Website

http://www.certyfikacjainfrastruktury.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

CERTYFIKACJA INFRASTRUKTURY TRANSPORTU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PLAC SOLNY 16, 50-062 WROCŁAW

NIP

8942992483
Copy

REGON

021188042
Copy

KRS

0000349454
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. PLAC SOLNY 16, 50-062 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2010-02-19

Date of commencement of economic activity

2010-02-19

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/17725/22/866

Website

HTTP://WWW.CERTYFIKACJAINFRASTRUKTURY.PL

Pkd codes

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

85.32.B - Basic vocational schools

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
supervisory authorityboard of directors
representation type
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.
MANAGEMENT
Wiesław Franciszek Jarosiewicz
Chairman Of The Board, 72 years old
shareholders
Anna Łagodzic

30(trzydzieści) udziałów o łącznej wartości 1.500,00(jeden tysiąc pięćset) złotych

Ireneusz Ozga

20 (dwadzieścia) udziałów o łącznej wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych

Wiesław Jarosiewicz

30 (trzydieści) udziałów o łącznej wartości 1.500,00 (jeden tysiąc pięćset) złotych

Marek Małecki

20 (dwadzieścia) udziałów o łącznej wysokości 1.000 (jeden tysiąc) złotych

BOARD OF DIRECTORS
Ireneusz Ozga
56 years old
Tomasz Hachoł
40 years old
Marek Małecki
51 years old
Krystyn Jarosiewicz
48 years old

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,5
2,3
2,2
-1,6
Liabilities and provisions Indicator description
0,3
0,3
0,2
-41
Equity Indicator description
0,2
0,6
0,7
9,8
Total assets Indicator description
0,5
0,9
0,8
-5,3
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,4
0,2
-53,2
Depreciation Indicator description
0
0
0
51,8
Gross profit / loss Indicator description
-0,2
0,4
0,1
-83,9
EBITDA Indicator description
-0,2
0,4
0,1
-83,7
Net profit / loss Indicator description
-0,2
0,4
0,1
-83,8
Current assets Indicator description
0,5
0,9
0,8
-4,9
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,2
0,4
0,1
-85,8
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-79,5
60,3
8,9
-51,4
Return on sales (ROS) Indicator description
-13,5
16,6
2,7
-13,9
Equity ratio Indicator description
47,9
70,4
81,6
11,2
EBITDA margin Indicator description
-11,2
17,3
2,9
-14,4
Gross profit margin Indicator description
-13,5
16,8
2,7
-14,1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
37
36
25
-11
Current ratio Indicator description
2,8
3,5
5,3
1,8
Net debt to EBITDA Indicator description
0,6
-0,9
-2,8
-1,9
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector