CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. FABRYCZNA 10, 43-430 SKOCZÓW
TAX ID5482316418
Rate company:
ALEO.com Companies Waste and recyclable materials Waste collection Profile of company CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5482316418
KRS0000124003
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. FABRYCZNA 10, 43-430 SKOCZÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

CENTRUM UTYLIZACJI ODPADÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. FABRYCZNA 10, 43-430 SKOCZÓW

NIP

5482316418
Copy

REGON

072641639
Copy

KRS

0000124003
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. FABRYCZNA 10, 43-430 SKOCZÓW

Date of registration in KRS

2002-08-12

Date of commencement of economic activity

2002-08-12

Act signature

RDF/562936/23/417

Pkd codes

38.11.Z - Collection of non-hazardous waste

01.23.Z - Growing of tree and bush citrus fruits

51 - Transport lotniczy

52 - Warehousing and support activities for transportation

37.20.Z

73.10.D

74.14.A

74.14.B


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU POWSTANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM. ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO MOŻE PODJĄĆ UCHWAŁĘ W SPRAWIE OKREŚLENIA INNYCH ZASAD REPREZENTACJI SPÓŁKI.
MANAGEMENT
Krzysztof Galeja
Chairman Of The Board, 63 years old
shareholders
Krzysztof Galeja

36.84% 35 udziałów o łącznej wartości 1.750 pln

HENKELMAN I S-KA. SPÓŁKA JAWNA. GARBARNIA ADA

21.05% 20 udziałów o łącznej wysokości 1.000 zł

21.05% 20 udziałów o łącznej wysokości 1.000 zł

21.05% 20 udziałów o łącznej wysokości 1.000 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
31,8
31,8
31,8
0
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
0
Liabilities and provisions Indicator description
421,7
421,7
0
Equity Indicator description
-390
-390
0
Net profit / loss Indicator description
0
0
0
0
Current assets Indicator description
31,8
31,8
0
%
%
%
p.p.
Equity ratio Indicator description
-1227,1
-1227,1
0
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector