ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Education Learning Profile of company CENTRUM NOWYCH KOMPETENCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CENTRUM NOWYCH KOMPETENCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5862337579
KRS0000753533
Share capital15,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. OFICERSKA 12 / 4, 81-548 GDYNIA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

CENTRUM NOWYCH KOMPETENCJI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. OFICERSKA 12 / 4, 81-548 GDYNIA

NIP

5862337579
Copy

REGON

381598203
Copy

KRS

0000753533
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. OFICERSKA 12 / 4, 81-548 GDYNIA

Date of registration in KRS

2018-10-17

Date of commencement of economic activity

2018-10-17

Act signature

RDF/334448/21/604

Pkd codes

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

52.22.A - Service activities incidental to sea transportation

52.22.B - Service activities incidental to inland transportation

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

85.53.Z - Out-of- school forms of driving education

85.60.Z - Educational support activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
PREZES ZARZĄD SAMODZIELNIE, DWÓCH WICEPREZESÓW LUB CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE, LUB WICEPREZES LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Tomasz Józef Lisiecki
Chairman Of The Board, 54 years old
shareholders
Tomasz Franciszek Pelc

15.79% 15 udziałów o łącznej wartości 2.250,00 zł

Bartosz Krzysztof Pietraś

15.79% 15 udziałów o łącznej wartości 2.250,00 zł

Tomasz Józef Lisiecki

68.42% 65 udziałów o łącznej wartości 9.750,00 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 Spółka rozpoczęła działalność w październiku 2018 roku. Przez pierwsze 12 miesięcy

trwały prace o charakterze organizacyjno — administracyjnym, zmierzające do przygotowania

Spółki do właściwej, docelowej działalności. W wyniku tych prac powstały fundamenty pod

centrum szkoleniowe Spółki, mające na celu szkolenie kadr na potrzeby polskich i

europejskich portów morskich z wykorzystaniem najnowocześniejszych urządzeń do treningu

oraz doświadczenia wspólników i tym obszarze. Spółka m.in. podpisała strategiczne

porozumienie w celu wspierania rozwoju przeładunków w porcie Gdańsk z Zarządem Portu

Gdańsk, uzyskała wsparcie Marszałka Województwa Pomorskiego, Pomorskiej Specjalnej

Strefy Ekonomicznej oraz stowarzyszenia Pracodawców Pomorza_


 W 2019 roku Spółka blisko współpracowała ze spółką LKK przy budowie 3 symulatorów

wirtualnej rzeczywistości wraz aplikacjami komputerowymi na 5 rodzajów urządzeń do

przeładunków towarów w terminach portowych i intermodalnych oraz wspierała powstanie

narzędzia rozszerzonej rzeczywistości do szkoleń.


 W październiku 2019 r nastąpiło oficjalne otwarcie centrum szkoleniowego Spółki w

kapitanacie portu Gdańsk z udziałem Zarządu portu, przedstawicieli instytucji wspierających

oraz Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Swoje wystąpienie wyrażające

uznanie miał wiceprezydent Gdańska. Pan Alan Aleksandrowicz. Wydarzenie relacjonowane

było przez szereg mediów jako unikalne i nowatorskie przedsięwzięcie w dziedzinie edukacji

zawodowej w skali kraju. Uczestnicy mogli wypróbować pierwszy w Polsce symulator VR

suwnicy placowej.


 Z uwagi na długi okres prac i testów, zgodny z złożeniami, centrum szkoleniowe jako

miejsce szkoleń na w/w urządzeniach mogło rozpocząć działalność z zamiarem

wykorzystaniem pierwszego symulatora wraz z aplikacją szkoleniową dopiero pod koniec roku.

Stąd przewidziana strata wykazana w Sprawozdaniu finansowym.


 Spółka w tym czasie podpisała szereg umów i porozumień o współpracy z portami i

podmiotami zajmującymi się logistyką, instytucjami edukacyjnymi i wsparcia przedsiębiorców.


 Powyższe działania i zainteresowanie partnerów pozwalają przewidywać pomyślny

rozwój finansowy spółki w 2020 r.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
48,2
337,3
600,4
Liabilities and provisions Indicator description
128,9
103,8
-19,5
Equity Indicator description
-12,4
-51,3
-315,4
Total assets Indicator description
116,6
52,5
-55
Depreciation Indicator description
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
108,8
28,7
-73,6
Gross profit / loss Indicator description
-27,4
-39
-42,4
EBITDA Indicator description
-27,4
-38,9
-42,4
Net profit / loss Indicator description
-27,4
-39
-42,4
Current assets Indicator description
116,6
52,5
-55
Operating profit (EBIT) Indicator description
-27,4
-38,9
-42,4
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
221,4
75,9
-145,5
Return on sales (ROS) Indicator description
-56,8
-11,6
45,2
Equity ratio Indicator description
-10,6
-97,8
-87,2
EBITDA margin Indicator description
-56,8
-11,5
45,3
Gross profit margin Indicator description
-56,8
-11,6
45,2
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
977
103
-874
Current ratio Indicator description
0,9
0,6
-0,3
Net debt to EBITDA Indicator description
4
0,4
-3,6
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector