CENTRUM MEDYCZNE EKO-PROF-MED
Cynkowa 6, 42-610 Miasteczko Śląskie
TAX ID6452157080
Phone+48322888882
Rate company:
CENTRUM MEDYCZNE EKO-PROF-MED
TAX ID6452157080
Share capital150,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

Cynkowa 6, 42-610 Miasteczko Śląskie

Phone number

+48322888882

Website

http://www.ekoprofmed.pl

About us

This text has been translated automatically

The company Centrum Medyczne "Eko-Prof-Med" was established in 1998. The scope of medical services provided in the clinic is basic health care as well as outpatient specialist care in the field of: allergology, general surgery, pediatric surgery (the only counseling in the Tarnogórski district treating under the NFZ contract), treatment of metabolic diseases, dermatology, gynecology and obstetrics, cardiology with echocardiography, laryngology, speech therapy, treatment of postural defects, neurology, ophthalmology, oncology, orthopedics and traumatology of movement, urology. The facility also provides other medical services: psychiatric care and addiction treatment in adults, medical rehabilitation care, outpatient physiotherapy (NEW Kinesiology taping and local cryotherapy), dentistry, occupational medicine, sports medicine, aesthetic medicine, laboratory and toxicological diagnostics (certified markings m. in lead and cadmium in the blood) diagnostics - X-ray, ultrasound, UKG, audiometry, tymphanometry, podoscopy. Eko-Prof-Med also runs a birth school (free practical and audiovisual classes) and an ecological clinic (research on children exposed to heavy metals in the field and counteracting environmental threats). In the gymnasium that is open at the beginning of 2011 there are corrective exercises and slimming exercises for women, men and children. The facility also treats flat feet in children and adults (after the podoscopic examination of feet, it adapts special orthopedic insoles). To improve communication with patients, a modern digital exchange has been installed (direct connection with the majority of outpatient clinics). Currently, Eko-Prof-Med is fully adapted for people with disabilities. It has a driveway and an elevator. The building of the Medical Center, both inside and outside, is monitored. A large, lit car park accommodates 50 cars. A pharmacy and an optician's office are located in the clinic building. We invite all patients from Monday to Friday from 7:00 to 20:00, and on Saturdays from 7:00 to 14:00 and to visit the website: www.ekoprofmed.pl.

Activity type

service provider

Register Data

Full name

CENTRUM MEDYCZNE "EKO-PROF-MED" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. CYNKOWA 6, 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE

NIP

6452157080
Copy

REGON

276224702
Copy

KRS

0000145243
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2014-09-16

Register Address

UL. CYNKOWA 6, 42-610 MIASTECZKO ŚLĄSKIE

Date of registration in KRS

2003-01-27

Date of commencement of economic activity

2003-01-27

Act signature

RDF/382741/22/112

Website

http://www.ekoprofmed.pl

Pkd codes

47.74.Z - Retail sale of medical and orthopaedic goods in specialised stores

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

86.21.Z - General medical practice activities

86.22.Z - Specialist medical practice activities

86.23.Z - Dental practice activities

86.90.A - Physiotherapeutical activities

86.90.C - Nurses and midwives activities

86.90.D - Paramedical activities

86.90.E - Other human health activities notelsewhere classified

80.42.B


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE PRZEWYŻSZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO WYMAGA UCHWAŁY ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Piotr Aleksander Słota
Chairman Of The Board, 64 years old
Dariusz Alfred Nowodworski
Vice President Of The Management Board, 62 years old
shareholders

48 udziałów o łącznej wysokości 24.000,00 zł

proxies
Jacek Marek Nowak
spontaneous prokura, 47 years old
Barbara Danuta Słota
spontaneous, 37 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Spółka Centrum Medyczne „Eko-Prof-Med" Sp. z o.o. działa na rynku medycznym

od 20 lat. Wszystkie zaciągnięte zobowiązania finansowe ( kredyty, leasingi finansowe)

są spłacane terminowo.

Aktualne zobowiązania długoterminowe:

- zakup budynku przychodni- termin ostatniej raty lipiec 2020 r.,

- 2019 rok inwestycje — zakup USG

Pod koniec 2019 roku utrzymana została płynność finansową mimo jednorazowej amortyzacji

zakupu USG.


I Uzyskane przychody ze sprzedaży w 2019 roku


W 2019 roku C.M. EPM uzyskało przychód netto ze sprzedaży w wysokości

5.411.908,42 zł. Przychód ten był o 383.702,38 zł wyższy od uzyskanego w 2018 r. Nadal

podstawowym źródłem przychodów był kontrakt z NFZ, w tym POZ stanowi 58%

przychodów. Do zwiększenie przychodów przyczyniły się m.in. rozszerzenie ilości usług

wykonanych dla PZU Zdrowie, wzrost ilości badań z zakresu medycyny pracy.II Poniesione koszty działalności operacyjnej w 2019 roku


Zwiększenie przychodów w 2019 roku spowodowało zwiększenie kosztów działalności

operacyjnej do kwoty 5.664.348,88 zł .1. Amortyzacja

W 2019 amortyzacja wyniosła 254.732,78 zł. Dla porównania w 2018 roku amortyzacja

wynosiła 77.172,66 zł. Na koniec 2019 roku pozostał tylko jeden kredyt zaciągnięty na zakup

budynku przychodni. Spłata kredytu kończy się w lipcu 2020 roku.

2. Koszty zużycia materiałów i energii

W 2019 roku zużycie materiałów i energii w stosunku do 2018 było niższe o 11.149,13 zł.

Do obniżki przyczynił m.in. się remont instalacji CO.


     Centrum Medyczne „Eko-Prof-Med" Sp. z o.o.42-610 Miasteczko Śląskie ul. Cynkowa 6.


3. Koszty usług obcychW 2019 roku koszty usług obcych w stosunku do 2018 roku były na podobnym poziomie.


4. WynagrodzeniaKoszty wynagrodzeń w 2019 roku wyniosły 2.763.417,22 zł. Zatrudniony został specjalista


diagnostyki laboratoryjnej, nastąpił niewielki wzrost wymiaru zatrudnienia lekarzy POZ.


Wynagrodzenia zostały podniesione w niewielkim stopniu, zgodnie z ustawą o sposobie


ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych


w podmiotach leczniczych oraz ustawowo podniesione zostało minimalne wynagrodzenie.


Zwiększyły się także koszty wynagrodzenia - 3 rezydentów w związku z dodatkami


lojalnościowymi.


W 2019 roku nie było żadnego wzrostu płac pielęgniarek, położnych i higienistki szkolnej.III Pozostałe przychody operacyjne


Kwota pozostałych przychodów operacyjnych w 2019 roku wyniosła 294.570,31 zł. W 2018


roku pozostałe przychody operacyjne wyniosły 287.436,27 zł. Wzrost tych przychodów wynika


z większej dotacji z Ministerstwa Zdrowia przeznaczonej na etaty rezydenckie.
IV Koszty finansoweOdsetki od kredytu hipotecznego na zakup budynku przychodni w kwocie 724.613 zł


są obliczane w systemie malejącym. Na końcu 2012 roku miesięczna rata z odsetkami


wyniosła 10.371 zł, natomiast w grudniu 2019 roku zapłaciliśmy 6.292,95 zł.


Pozostało do spłaty około 43.157 zł (stan na koniec grudnia 2019 roku)
V Osiągnięty wynik finansowy C.M. EPM w 2019 rokuOsiągnięty zysk netto z działalności Spółki C.M. EPM za rok obrachunkowy 2019 r. wyniósł


12.028.72 zł.
Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
5,4
5,3
6,8
27,8
Liabilities and provisions Indicator description
0,4
0,7
0,9
27,8
Equity Indicator description
1,6
1,7
1,8
6,8
Total assets Indicator description
2
2,3
2,6
12,9
Depreciation Indicator description
0,3
0,2
0,4
161,3
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,5
0,7
47,7
Gross profit / loss Indicator description
0
0,1
0,1
9,9
EBITDA Indicator description
0,3
0,3
0,5
94
Operating profit (EBIT) Indicator description
0
0,1
0,1
9,8
Current assets Indicator description
0,7
1
1,4
30,1
Net profit / loss Indicator description
0
0,1
0,1
12,8
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0,8
6
6,4
0,4
Return on sales (ROS) Indicator description
0,2
1,9
1,7
-0,2
Equity ratio Indicator description
77,8
71
67,1
-3,9
EBITDA margin Indicator description
5,3
5,1
7,8
2,7
Gross profit margin Indicator description
0,4
2,2
1,9
-0,3
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
21
38
28
-10
Current ratio Indicator description
2,1
1,9
2,6
0,7
Net debt to EBITDA Indicator description
0,4
-0,3
-0,4
-0,1
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download doc

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector