ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Medical services Laboratory tests Profile of company CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNE "LIPOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNE "LIPOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5542871515
KRS0000357092
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. LIPOWA 8 / 3, 85-062 BYDGOSZCZ
Revenue in 2019 year
2,000,620 PLN
Financial ranking position
352 / 637
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

CENTRUM DIAGNOSTYCZNO-MEDYCZNE "LIPOWA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. LIPOWA 8 / 3, 85-062 BYDGOSZCZ

NIP

5542871515
Copy

REGON

340755264
Copy

KRS

0000357092
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. LIPOWA 8 / 3, 85-062 BYDGOSZCZ

Date of registration in KRS

2010-05-20

Date of commencement of economic activity

2010-05-20

Act signature

RDF/311307/21/251

Pkd codes

86.90.E - Other human health activities notelsewhere classified

47.73.Z - Dispensing chemist in specialised stores

71.20.B - Other technical testing and analysis

72.19.Z - Other research and experimental development on natural sciences and engineering

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

84.12.Z - Regulation of the activities of providing health care, education, cultural services and other social services, excluding social security

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

86.21.Z - General medical practice activities

86.22.Z - Specialist medical practice activities

86.90.C - Nurses and midwives activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA SAMOISTNA).
MANAGEMENT
Magdalena Beata Pasińska
Chairman Of The Board, 54 years old
shareholders
Magdalena Beata Pasińska

71% 71 udziałów w łącznej wysokości 3550 zł

Agnieszka Ewa Pasińska

29% 29 udziałów w łącznej wysokości 1450 zł

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

            Centrum Diagnostyczno - Medyczne „LIPOWA" sp. z o. o. z

  siedzibą w Bydgoszczy, ul. Lipowa 8/3, jest wpisana do KRS

  0000357092, NIP 5542871515, REGON 340755264, oraz rejestr

  podmiotów wykonujących działalność leczniczą: 000000024486 .


            W chwili obecnej udziałowcami są osoby fizyczne:

  Magdalena Pasińska, Agnieszka Pasińska


            W roku 2018 działalność gospodarcza spółki przebiegała

  zgodnie oczekiwanych przyjętymi założeniami.

  Spółka inwestowała w rozwój działalności, zwiększając znacząco

  obroty, pomimo trudności panujących na rynku usług

  medycznych związanych z niedostatecznym finansowaniem usług

  medycznych.


        Spółka podjęła szereg działań zmierzających do rozwoju

  prowadzonej działalności medycznej.


        Rozwój działalności oparty został o nowo pozyskanych

  klientów oraz zwiększeniu zakresu świadczonych usług. , oraz

  pozyskanie szeregu nowych odbiorców.


            Inwestycje kierunkiem modernizacje oraz rozszerzenie

  zaplecza technicznego przyniosło możliwość zwiększenia obrotu

  jak i asortymentu oferowanych usług.


            Głównym kierunkiem działania w roku. 2019 r będzie

  pozyskanie możliwie jak największej liczby nowych klientów oraz

  zwiększenie obrotów spółki w celu uzyskania jak najlepszych

  wyników finansowych .


            Spółka zamierza również zwiększyć zatrudnienie oraz

  dokonać zakupu nowych niezbędnych specjalistycznych urządzeń

  medycznych . Zarówno zaplecze techniczne, jak i potencjał

  merytoryczny współpracowników pozwala na podjęcie szeregu

  nowych projektów zmierzających do rozwoju spółki.


            Zarząd w bieżącym roku podejmuje intensywne działania

  umożliwiające jej dynamiczny rozwój.

Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2019)Calculation method
Category
Medical services
Position (Net profit / loss)
185
/ 637
Position (Revenue)
352
/ 637

Voivodeship
Kuyavian-Pomeranian Voivodeship
Position (Net profit / loss)
333
/ 1048
Position (Revenue)
627
/ 1048
Generated 236 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
2,3
2,1
2
-4,7
Liabilities and provisions Indicator description
0,5
0,6
0,9
39,7
Equity Indicator description
0,5
0,4
0,5
19
Total assets Indicator description
1
1,1
1,4
31,3
Depreciation Indicator description
0,1
0,1
0,1
16,8
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,1
0,6
583
Gross profit / loss Indicator description
0,3
0,2
0,3
30,4
EBITDA Indicator description
0,4
0,3
0,3
-0,2
Net profit / loss Indicator description
0,3
0,2
0,3
39,6
Current assets Indicator description
0,9
1
1,2
21,2
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,3
0,3
0,2
-3,7
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
54,5
47,9
56,3
8,4
Return on sales (ROS) Indicator description
11,8
10
14,7
4,7
Equity ratio Indicator description
50,3
40,6
36,8
-3,8
EBITDA margin Indicator description
16,3
14,4
15,1
0,7
Gross profit margin Indicator description
13,9
11,8
16,2
4,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
70
112
164
52
Current ratio Indicator description
1,9
1,5
1,3
-0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,3
-1,9
-1,6
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector