ALEO.com Companies Advertising, marketing and PR Marketing services Marketing research Profile of company "CENTRUM BADAŃ MARKETINGOWYCH INDICATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIALNOŚCIĄ"
"CENTRUM BADAŃ MARKETINGOWYCH INDICATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIALNOŚCIĄ"
TAX ID5260152821
KRS0000151832
Share capital120,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7, 00-236 WARSZAWA

Website

www.indicator.pl
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"CENTRUM BADAŃ MARKETINGOWYCH INDICATOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDIALNOŚCIĄ"

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7, 00-236 WARSZAWA

NIP

5260152821
Copy

REGON

012598755
Copy

KRS

0000151832
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. ŚWIĘTOJERSKA 5/7, 00-236 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2003-02-18

Date of commencement of economic activity

2003-02-18

Act signature

RDF/346547/21/839

Website

WWW.INDICATOR.PL

Pkd codes

73.20.Z - Market research and public opinion polling

56.21.Z - Event catering activities

58.19.Z - Other publishing activities

63.11.Z - Data processing, hosting and related activities

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

70.21.Z - Public relations and communication activities

72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities

73.11.Z - Advertising agencies activities

74.30.Z - Translation and interpretation activities

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Jan Ryszard Garlicki
Member Of The Board, 64 years old
shareholders
Jan Ryszard Garlicki

33.33% 80 udziałów o łącznej wartości 40.000,00 zł

Marek Wiktor Garlicki

17.08% 41 udziałów o łącznej wartości 20.500,00 zł

GRUPO INTERPROFESIONAL DE PRODUCTOS AUTOMOVILES S.L.

49.58% 119 udziałów o łącznej wartości 59.500,00 zł

proxies
Marek Wiktor Garlicki
spontaneous prokura, 33 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

 I.  Władze Spółki

A. Zarząd

  1. Jan Garlicki — Członek Zarządu


II. Dane o stanie majątkowym i wynikach gospodarczych Spółki na dzień

  31 grudnia 2019 r.


A. Kapitał zakładowy (fundusz własny) - 120.000,00

B. Kapitał zapasowy -         303.277,86

C. Pozostałe fundusze rezerwowe -     0,00

D. Majątek trwały -            0,00

E. Majątek obrotowy -         1.466.124,46


III. Zatrudnienie

  Średnie zatrudnienie w roku obrachunkowym 2019 wynosiło 10 osób.


IV. Przedmiot działalności gospodarczej

  Centrum Badań Marketingowych INDICATOR Sp. z o.o. prowadziło

  badania rynku i opinii zgodnie z profilem swej działalności.

  W okresie sprawozdawczym firma zwiększyła wysokość obrotu w

  stosunku do roku 2018. Zarząd proponuje osiągnięty w roku 2019 zysk

  firmy w kwocie 285.488,00 zł przeznaczyć w kwocie 105.488,04 na kapitał

  rezerwowy ze względu na sytuację pandemii COVID-19, a 180.000,00 na

  dywidendy dla uprawnionych wspólników spółki.

  W roku 2020 firma zamierza kontynuować dalszy rozwój profilu swojej

  działalności w celu zwiększenia obrotów i zysku.


V. Wnioski Zarządu na Zgromadzenie Wspólników.

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Total operating revenue Indicator description
2,2
7
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,8
0,5
-29,7
Equity Indicator description
0,4
0,7
0,8
8,8
Total assets Indicator description
0,6
1,5
1,3
-11,1
Gross profit / loss Indicator description
0
0,3
0,3
-15,1
Current assets Indicator description
0,6
0,6
0,7
21,7
Net profit / loss Indicator description
0
0,3
0,2
-15,1
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
4,3
40,3
31,4
-8,9
Return on sales (ROS) Indicator description
0,8
8,1
7,3
Equity ratio Indicator description
76,5
48,3
59,2
10,9
Gross profit margin Indicator description
0,5
8,9
8,4
Current ratio Indicator description
0,9
1,7
0,8
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector