ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. JÓZEFA FRIEDLEINA 3 / 3, 30-009 KRAKÓW
TAX ID6372159473
Rate company:
ALEO.com Companies Machines and continuity of production Electronic and electrical components Cables, power supplies Profile of company ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6372159473
KRS0000653658
Share capital63,807,588.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. JÓZEFA FRIEDLEINA 3 / 3, 30-009 KRAKÓW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

ZAKŁADY KABLOWE BITNER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. JÓZEFA FRIEDLEINA 3 / 3, 30-009 KRAKÓW

NIP

6372159473
Copy

REGON

121163910
Copy

KRS

0000653658
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. JÓZEFA FRIEDLEINA 3 / 3, 30-009 KRAKÓW

Date of registration in KRS

2016-12-28

Date of commencement of economic activity

2016-12-28

Act signature

RDF/322830/21/531

Pkd codes

27.32.Z - Manufacture of other electronic and electric wires and cables

25.61.Z - Treatment and coating of metals

25.62.Z - Mechanical working of metal elements

25.93.Z - Manufacture of wire products,chains and springs

27.31.Z - Manufacture of fibre optic cables

28.96.Z - Manufacture of machinery forworking rubber or plastics and for manufacture of the articles from these materials

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW, TAK MAJĄTKOWYCH JAK I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ ORAZ PODPISYWANIA W JEJ IMIENIU DOKUMENTÓW, A TAKŻE ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I UMARZANIA NALEŻNOŚCI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A DRUGI CZŁONEK ZARZĄDU JEDYNIE Z PREZESEM ZARZĄDU. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISÓW W IMIENIU SPÓŁKI MOGĄ BYĆ TAKŻE UPRAWNIENI PEŁNOMOCNICY USTANOWIENI PRZEZ ZARZĄD.
MANAGEMENT
Józef Sławomir Mazur
Chairman Of The Board, 55 years old
shareholders
Celina Bitner

50% 590.811 udziałów o łącznej wartości 31.903.794,00 zł

Jerzy Jacek Bitner

50% 590.811 udziałów o łącznej wartości 31.903.794,00 zł

proxies
Paweł Henryk Staszewski
spontaneous prokura, 44 years old
Artur Jerzy Szarkowski
self prokura, 45 years old

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
282,6
306,5
351,4
14,7
Liabilities and provisions Indicator description
160,3
180,3
208,6
15,7
Equity Indicator description
93,7
98,9
100,3
1,5
Total assets Indicator description
254
279,2
308,9
10,6
Cash and cash equivalents Indicator description
3,2
6,7
1,7
-74
Gross profit / loss Indicator description
16,2
6,5
4
-38,9
Net profit / loss Indicator description
13,7
5,2
1,5
-72
Operating profit (EBIT) Indicator description
20,9
11,3
10,1
-10,5
Current assets Indicator description
119,7
120,5
132,7
10,1
%
%
%
p.p.
Return on sales (ROS) Indicator description
4,8
1,7
0,4
-1,3
Equity ratio Indicator description
36,9
35,4
32,5
-2,9
Gross profit margin Indicator description
5,7
2,1
1,1
-1
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
149
149
161
12
Current ratio Indicator description
1
1
0,9
-0,1
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml
Show more (19)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector