ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Passenger vehicles and trucks Passenger vehicles Profile of company "CASIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"CASIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7962756638
KRS0000265962
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KOSCIUSZKI 16, 26-670 PIONKI
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"CASIMA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KOSCIUSZKI 16, 26-670 PIONKI

NIP

7962756638
Copy

REGON

672720811
Copy

KRS

0000265962
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KOSCIUSZKI 16, 26-670 PIONKI

Date of registration in KRS

2006-10-16

Date of commencement of economic activity

2006-10-16

Act signature

WA.XIV NS-REJ.KRS/29002/19/483/NIP

Pkd codes

45 - Wholesale and retail trade and repair of motor vehicles and motorcycles

22.2 - Manufacture of plastic products

26 - Manufacture of computer, electronic and optical products

65.2 - Reinsurance

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

74.20 - Photographic activities

74.30.Z - Translation and interpretation activities

15.4

19.30.A

45.21.A

50.20.A

51.3

51.4

51.5

51.51.Z

51.90.Z

52.4

60.24

65.21.Z

67.13.Z

71.21.Z

71.32.Z

74.87.B


Unregirestered

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W SPRAWACH MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH ORAZ DO PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJĄCYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIA UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
shareholders
Alicja Maria Tylska

50% 500 /piećset/ udziałów na łączną kwotę 25.000 zł. /dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

Andrzej Wojciech Tylski

50% 500 /piećset/ udziałów na łączną kwotę 25.000 zł. /dwadzieścia pięć tysięcy złotych/.

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector