ALEO.com Companies IT and telecommunication IT services Software development Profile of company CAR FLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CAR FLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7123425999
KRS0000929502
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. TOMASZA ZANA 11A, 20-601 LUBLIN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

CAR FLIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. TOMASZA ZANA 11A, 20-601 LUBLIN

NIP

7123425999
Copy

REGON

520293353
Copy

KRS

0000929502
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. TOMASZA ZANA 11A, 20-601 LUBLIN

Date of registration in KRS

2021-10-27

Date of commencement of economic activity

2021-10-27

Act signature

LU.VI NS-REJ.KRS/29638/21/435/REGON

Pkd codes

62.01.Z - Computer programming activities

46.5 - Wholesale of information and communication equipment

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.4 - Retail sale of information and communication equipment in specialised stores

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

62.02.Z - Computer consultancy activities

62.03.Z - Computer facilities management activities

62.09.Z - Other information technology and computer service activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W ZAKRESIE ZAWIERANIA PRZEZ SPÓŁKĘ UMOWY ZBYCIA, OBCIĄŻENIA, UDZIELENIA LICENCJI LUB INNEGO ROZPORZĄDZENIA PRAWAMI WŁASNOŚCI: INTELEKTUALNEJ W ROZUMIENIU USTAWY Z DNIA 4 LUTEGO 1994 R. O PRAWACH AUTORSKICH I PRAWACH POKREWNYCH LUB PRAWAMI WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ W ROZUMIENIU USTAWY PRAWO WŁASNOŚCI PRZEMYSŁOWEJ LUB PRAWAMI DO BAZ DANYCH W ROZUMIENIU USTAWY O OCHRONIE BAZ DANYCH, W TYM PRAWAMI AUTORSKIMI DO UTWORU, PRAWAMI DO UZYSKANIA PATENTU, PRAWA OCHRONNEGO LUB PRAWA Z REJESTRACJI ORAZ DODATKOWYMI PRAWAMI OCHRONNYMI NA WYNALAZKI, WZORY UŻYTKOWE I ZNAKI TOWAROWE, A TAKŻE PRAWAMI OCHRONNYMI NA ZNAKI TOWAROWE ORAZ PRAWAMI Z REJESTRACJI NA WZORY PRZEMYSŁOWE,TOPOGRAFIE UKŁADÓW SCALONYCH ORAZ OZNACZENIA GEOGRAFICZNE, KONIECZNE JEST DZIAŁANIE WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Filip Aleksander Georgiew
Chairman Of The Board, 32 years old
shareholders
Filip Aleksander Georgiew

160 udziałów o łącznej wartości 8000,00 zł

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector