CAPTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW
TAX ID8971722214
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Specialist vehicles Rolling stock Profile of company CAPTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CAPTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8971722214
KRS0000272517
Share capital8,200,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

CAPTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

NIP

8971722214
Copy

REGON

020424374
Copy

KRS

0000272517
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2007-01-29

Date of commencement of economic activity

2007-01-29

Act signature

RDF/426465/22/287

Pkd codes

30.20.Z - Manufacture of railway locomotives and rolling stock

42.12.Z - Works related to construction of railways and underground railways

46.77.Z - Wholesale of waste and scrap

47.30.Z - Retail sale of fuel for motor vehicles in fuel stations

49.10.Z - Passenger rail transport, interurban

49.20.Z - Freight rail transport

49.39.Z - Other passenger land transport not elsewhere classified

49.41.Z - Freight transport by road

52.10.A - Warehousing and storage of fuel gases

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

52.24.A - Cargo handling in sea ports

52.24.B - Cargo handling in inland ports

52.24.C - Cargo handling in other reloading points

52.29.A - Sea transportation agencies activities

52.29.B - Inland transportation agencies activities

52.29.C - Other transportation agencies activities

71.20.B - Other technical testing and analysis

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU-PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRE LEŻĄ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, A KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTOWA NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.000,00 EURO (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY EURO) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZAŚ, GDY WARTOŚĆ PRZEDMIOTOWA OŚWIADCZEŃ PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000,00 EURO (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY EURO) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Paweł Maciej Szczapiński
Chairman Of The Board, 44 years old
shareholders
ITL EISENBAHNGESELSCHSFT MBH

100% 16.400 (szesnaście tysięcy czterysta) udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) złotych

proxies
Łukasz Jasiński
spontaneous prokura, 42 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
103,6
97,1
102,6
5,7
Liabilities and provisions Indicator description
23
19,9
19,4
-2,3
Equity Indicator description
10,1
9,4
7,7
-18,1
Total assets Indicator description
33,1
29,2
27,1
-7,4
Depreciation Indicator description
2,7
2,5
3
19,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
1,5
3,6
129,9
Gross profit / loss Indicator description
1,9
-0,4
-1,2
-237,6
EBITDA Indicator description
4,8
2,6
1,8
-30,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
2,1
0
-1,2
-2944,5
Current assets Indicator description
19,7
16,6
15,8
-4,4
Net profit / loss Indicator description
1,9
-0,7
-1,7
-136,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
18,7
-7,7
-22,2
-14,5
Return on sales (ROS) Indicator description
1,8
-0,7
-1,7
-1
Equity ratio Indicator description
30,5
32,1
28,3
-3,8
EBITDA margin Indicator description
4,6
2,6
1,7
-0,9
Gross profit margin Indicator description
1,9
-0,4
-1,2
-0,8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
59
57
35
-22
Current ratio Indicator description
1,1
1
0,9
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
1,4
1,2
-0,5
-1,7
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector