CAPTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW
TAX ID8971722214
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Specialist vehicles Rolling stock Profile of company CAPTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CAPTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8971722214
KRS0000272517
Share capital8,200,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

CAPTRAIN POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

NIP

8971722214
Copy

REGON

020424374
Copy

KRS

0000272517
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. POWSTAŃCÓW ŚLĄSKICH 2-4, 53-333 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2007-01-29

Date of commencement of economic activity

2007-01-29

Act signature

RDF/524874/23/446

Pkd codes

30.20.Z - Manufacture of railway locomotives and rolling stock

42.12.Z - Works related to construction of railways and underground railways

46.77.Z - Wholesale of waste and scrap

47.30.Z - Retail sale of fuel for motor vehicles in fuel stations

49.10.Z - Passenger rail transport, interurban

49.20.Z - Freight rail transport

49.39.Z - Other passenger land transport not elsewhere classified

49.41.Z - Freight transport by road

52.10.A - Warehousing and storage of fuel gases

52.10.B - Warehousing and storage of other goods

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

52.24.A - Cargo handling in sea ports

52.24.B - Cargo handling in inland ports

52.24.C - Cargo handling in other reloading points

52.29.A - Sea transportation agencies activities

52.29.B - Inland transportation agencies activities

52.29.C - Other transportation agencies activities

71.20.B - Other technical testing and analysis

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

77.32.Z - Rental and leasing of construction machinery and equipment

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH O CHARAKTERZE NIEMAJĄTKOWYM WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU-PREZES. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI, KTÓRE LEŻĄ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁKI, A KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEDMIOTOWA NIE PRZEKRACZA KWOTY 30.000,00 EURO (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY EURO) UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZAŚ, GDY WARTOŚĆ PRZEDMIOTOWA OŚWIADCZEŃ PRZEKRACZA KWOTĘ 30.000,00 EURO (TRZYDZIEŚCI TYSIĘCY EURO) DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Paweł Maciej Szczapiński
Chairman Of The Board, 45 years old
shareholders
ITL EISENBAHNGESELLSCHSAFT MBH

100% 16400 (szesnaście tysięcy czterysta) udziałów o łącznej wartości nominalnej 8.200.000 (osiem milionów dwieście tysięcy) złotych

proxies
Łukasz Jasiński
spontaneous prokura, 43 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
103,6
97,1
102,6
5,7
Liabilities and provisions Indicator description
23
19,9
19,4
-2,3
Equity Indicator description
10,1
9,4
7,7
-18,1
Total assets Indicator description
33,1
29,2
27,1
-7,4
Depreciation Indicator description
2,7
2,5
3
19,5
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
1,5
3,6
129,9
Gross profit / loss Indicator description
1,9
-0,4
-1,2
-237,6
EBITDA Indicator description
4,8
2,6
1,8
-30,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
2,1
0
-1,2
-2944,5
Net profit / loss Indicator description
1,9
-0,7
-1,7
-136,4
Current assets Indicator description
19,7
16,6
15,8
-4,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
18,7
-7,7
-22,2
-14,5
Return on sales (ROS) Indicator description
1,8
-0,7
-1,7
-1
Equity ratio Indicator description
30,5
32,1
28,3
-3,8
EBITDA margin Indicator description
4,6
2,6
1,7
-0,9
Gross profit margin Indicator description
1,9
-0,4
-1,2
-0,8
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
59
57
35
-22
Current ratio Indicator description
1,1
1
0,9
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
1,4
1,2
-0,5
-1,7
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download pdf

01-01-2022 - 31-12-2022
Auditor's opinion / report on the audit of the annual financial statements
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector