ALEO.com Companies Real estate and related services Real estate appraisal, buying, selling Profile of company CAPITAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
CAPITAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8971734424
KRS0000291083
Share capital450,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

PL. WOLNOŚCI 7, 50-071 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

CAPITAL DEVELOPMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

PL. WOLNOŚCI 7, 50-071 WROCŁAW

NIP

8971734424
Copy

REGON

020617392
Copy

KRS

0000291083
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

PL. WOLNOŚCI 7, 50-071 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2007-10-18

Date of commencement of economic activity

2007-10-18

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/39013/20/186

Pkd codes

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST: - W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU - W PRZYPADKU DWUOSOBOWEGO ZARZĄDU - JEDNOOSOBOWO KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU - W PRZYPADKU TRZYOSOBOWEGO ZARZĄDU - PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W POZOSTAŁYCH PRZYPADKACH WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Barbara Sawoń
Chairman Of The Board, 38 years old
shareholders
Darosław Rolla

33.33% 150 udziałów o łącznej wartości 150.000 zł (sto pięćdziesiąt tysięcy złotych)

Wiesław Marek Tereszewski

66.67% 300 udziałów o łącznej wartości 300.000 zł (trzysta tysięcy złotych)

Managament statement for 2010

Fetched from the Ministry of Justice website

CAPITAL DEVELOPMENT spółka z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Plac Wolności 7

wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 18.10.2007r. pod numerem 0000291083.


Działalność spółki za rok 2010 (czwarty rok działalności ) zamknęła się

stratą netto w wysokości                13964,91


Przychody z działalności podstawowej

za rok 2009 w kwocie                    0,00


Zamiana stanów produktów (zwiększenie)         15000,00


natomiast koszty działalności operacyjnej w kwocie   28356,21


Strata ze sprzedaży za 2010r. wynosi          13356.21


Pozostałe koszty operacyjne                11,83


Strata z działalności operacyjnej           13368,04


Pozostałe przychody finansowej               1,53


Pozostałe koszty finansowe                598,40


Strata brutto za rok 2010 w kwocie           13964,91


Największą pozycją kosztów działalności operacyjnej — 89,02%, są usługi obce, co wynika z

charakteru działalności.


W roku 2011 zarząd zamierza pojąć działania w zakresie zagospodarowanie i sprzedaży

nieruchomości na własny rachunek.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Total assets Indicator description
488
488
488
0
Total operating revenue Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
0
0
0
0
Liabilities and provisions Indicator description
249,4
249,4
249,4
0
Equity Indicator description
238,6
238,6
238,6
0
Net profit / loss Indicator description
0
0
0
0
Current assets Indicator description
188
188
188
0
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
0
0
0
0
Equity ratio Indicator description
48,9
48,9
48,9
0
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector