"C. M. MOTOMARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
AL. PUŁASKIEGO 21, 61-312 POZNAŃ
TAX ID7822295120
Rate company:
ALEO.com CompaniesProfile of company "C. M. MOTOMARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
"C. M. MOTOMARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ
TAX ID7822295120
KRS0000208802
Share capital7,550,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

AL. PUŁASKIEGO 21, 61-312 POZNAŃ

Categories

Main category
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

"C. M. MOTOMARKET" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

AL. PUŁASKIEGO 21, 61-312 POZNAŃ

NIP

7822295120
Copy

REGON

634585478
Copy

KRS

0000208802
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

AL. PUŁASKIEGO 21, 61-312 POZNAŃ

Date of registration in KRS

2004-06-01

Date of commencement of economic activity

2004-06-01

Act signature

RDF/469611/23/543

Pkd codes

50.10.A

25.12.Z - Manufacture of metal elements of building woodwork

33.11.Z - Repair and maintenance of fabricated metal products

33.12.Z - Repair and maintenance of machinery

33.14.Z - Repair and maintenance of electrical equipment

33.17.Z - Repair and maintenance of other transport equipment

33.19.Z - Repair and maintenance of other equipment

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

64.19.Z - Other monetary intermediation

64.92.Z - Other credit granting

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.19.Z - Other activities auxiliary to financial services, except insurance and pension funding

66.21.Z - Risk and damage evaluation

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.10.Z - Architectural and engineering activities and related technical consultancy

78.20.Z - Temporary employment agency activities

78.30.Z - Other human resources provision

82.20.Z - Activities of call centres

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

95.21.Z - Repair and maintenance of consumer electronics

95.22.Z - Repair and maintenance of household appliances and home and garden equipment

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified

34.30.A

34.30.B

45.25.E

45.34.Z

45.44

45.45

50.10.B

50.20.A

50.20.B

50.30.A

50.30.B

65.23.Z

67.13.Z

67.20.Z

71.21.Z

74.87.B


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
Małgorzata Czabajska
Chairman Of The Board, 69 years old
shareholders
Małgorzata Czabajska

100% 7.550 udziałów o łącznej wartości 7.550.000,00 zł

EU grants

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0
0
0
-82,1
Liabilities and provisions Indicator description
12,6
12,9
12,3
-4,7
Equity Indicator description
-8,1
-8,3
-12
-44,1
Total assets Indicator description
4,5
4,5
0,3
-94,3
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0,2
29 455,5
Gross profit / loss Indicator description
-0,6
-0,3
-3,7
-1133,4
EBITDA Indicator description
-0,6
-0,3
-3,6
-1103,2
Current assets Indicator description
1,2
1,3
0,3
-79,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,6
-0,3
-3,6
-1103,2
Net profit / loss Indicator description
-0,6
-0,3
-3,7
-1133,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
8
3,6
30,6
27
Return on sales (ROS) Indicator description
-1517,9
-10 643,6
-735 172,8
-724 529,2
Equity ratio Indicator description
-179,8
-183,5
-4653,9
-4470,4
EBITDA margin Indicator description
-1517,9
-10 643,3
-717 130,6
-706 487,3
Gross profit margin Indicator description
-1517,9
-10 643,6
-735 172,8
-724 529,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
108 219
1 678 824
8 957 046
7 278 222
Current ratio Indicator description
0,1
0,1
0
-0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
-7,5
-16,2
-1,3
14,9
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download doc
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.