ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Loans Profile of company "BW" FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"BW" FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5422707351
KRS0000050121
Share capital600,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KAMIENNA 10 / 1, 15-021 BIAŁYSTOK
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"BW" FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KAMIENNA 10 / 1, 15-021 BIAŁYSTOK

NIP

5422707351
Copy

REGON

050355170
Copy

KRS

0000050121
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KAMIENNA 10 / 1, 15-021 BIAŁYSTOK

Date of registration in KRS

2001-10-04

Date of commencement of economic activity

2001-10-04

Act signature

BI.XII NS-REJ.KRS/2257/22/764

Pkd codes

64.19.Z - Other monetary intermediation

01 - Crop and animal production, hunting and related service activities

47.11.Z - Retail sale in non-specialised stores with food, beverages or tobacco predominating

64.99.Z - Other financial service activities, except insurance and pension funding not elsewhere classified

66.22.Z - Activities of insurance agents and brokers

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

77.39.Z - Rental and leasing of other machinery, equipment and tangible goods not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO
MANAGEMENT
Tadeusz Wojtkowski
Vice President, 63 years old
Krzysztof Jagiełło
Chairman Of The Board, 51 years old
shareholders
Dariusz Sajewicz

33.33% 200 (dwieście) udziałów o łącznej wysokości 200.000 (dwieśie tysięcy) złotych

Tadeusz Wojtkowski

33.33% 200 (dwieście) udziałów o łącznej wartości 200.000 (dwieście tysięcy) złotych

Krzysztof Jagiełło

33.33% 200 (dwieście) udziałów o łącznej wysokości 200.000 (dwieśie tysięcy) złotych

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

1. Charakterystyka jednostki.


„BW" Finanse Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Białystok ul. Kamiennej 10/1 wpisana

do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w

Białymstoku XII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000050121

Wspólnikiem posiadającym po 33,33 % udziałów każdy w kapitale zakładowym spółki są Dariusz Sajewicz,

Krzysztof Jagiełło i Tadeusz Wojtkowski.1) Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest działalność pomocnicza finansowa gdzie indziej

niesklasyfikowana. Działalność ta polega na windykacji należności na rzecz osób fizycznych prowadzących

działalność gospodarczą i osób prawnych, pośrednictwo finansowe w zakresie podpisanych umów z bankami i

firmami leasingowymi, jak też doradztwo w zakresie prawno-gospodarczym.

2) Spółka została utworzona na czas nieoznaczony

3) Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019r.

4 ) Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2019r. są

 zgodne z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, która określa między innymi zasady

 rachunkowości dla jednostek mających siedzibę lub miejsce sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypos-

 politej Polskiej.


2. Działalność.


1) W roku obrotowym spółka zatrudniała 6 osoby na umowę o pracę.

2) W roku 2019 spółka świadczyła usługi windykacji należności oraz pośrednictwo finansowe w zakresie

podpisanych umów z bankami i firmami leasingowymi, jak też doradztwo w zakresie prawno-gospodarczym.

W ciągu całego roku zgodnie z zamierzeniami rozwinęła też świadczenie usług pożyczkowych - w zakresie nie

wymagającym osobnej koncesji.3. Sytuacja finansowa.


Jednostka zamknęła rok obrotowy dochodem księgowym w wysokości 191.899,43z1. Podatek dochodowy jaki

został zapłacony to 17.871,00z1.

Dochód netto spółki za rok obrotowy 2019 wyniósł 174.028,43z1.4. Prognozy


Spółka dalej zamierza prowadzić   swoją działalność głównie w obszarze finansów sukcesywnie poszerzając

swoje usługi o nowe zakresy. 

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
1,3
0,9
-30,6
Liabilities and provisions Indicator description
1,1
1,2
3
Equity Indicator description
2,6
3
13,9
Total assets Indicator description
3,7
4,1
10,6
Depreciation Indicator description
0
0
-7,6
Cash and cash equivalents Indicator description
0,1
0,1
-11,2
Gross profit / loss Indicator description
0,2
0,4
106,6
EBITDA Indicator description
0,2
0,4
115
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,1
0,3
136,9
Current assets Indicator description
3,6
4
11,7
Net profit / loss Indicator description
0,2
0,4
108,2
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
6,7
12,2
5,5
Return on sales (ROS) Indicator description
13,4
40,1
26,7
Equity ratio Indicator description
69,6
71,7
2,1
EBITDA margin Indicator description
13,1
40,6
27,5
Gross profit margin Indicator description
14,7
43,8
29,1
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
101
80
-21
Current ratio Indicator description
3,2
3,4
0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
0,6
-0,2
-0,8
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download rtf

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download pdf
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector