ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Dismantlement of buildings Profile of company BUDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BUDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8992717483
KRS0000384884
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. BOCZNA 4, 50-502 WROCŁAW
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

BUDRA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. BOCZNA 4, 50-502 WROCŁAW

NIP

8992717483
Copy

REGON

021512465
Copy

KRS

0000384884
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. BOCZNA 4, 50-502 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2011-04-28

Date of commencement of economic activity

2011-04-28

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/35865/18/140/WYKR

Pkd codes

43.11.Z - Demolition

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

42.11.Z - Works related to construction of roads and motorways

42.12.Z - Works related to construction of railways and underground railways

42.13.Z - Works related to construction of bridges and tunnels

42.21.Z - Works related to construction oftransmission pipelines and distribution networks

42.22.Z - Works related to construction of telecommunications and electricity lines

42.91.Z - Works related to construction of water projects

42.99.Z - Works related to construction of other civil engineering projects not elsewhere classified

43.12.Z - Site preparation

43.13.Z - Test drilling and boring

43.21.Z - Electrical installation

43.22.Z - Plumbing, heat and air-conditioning installation

43.29.Z - Other construction installation

43.31.Z - Plastering

43.32.Z - Joinery installation

43.33.Z - Floor and wall covering

43.34.Z - Painting and glazing

43.39.Z - Other building completion and finishing

43.91.Z - Roofing activities

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

46.71.Z - Wholesale of fuels and related products

46.72.Z - Wholesale of metals and metal ores

46.75.Z - Wholesale of chemical products

46.76.Z - Wholesale of other intermediate products

46.77.Z - Wholesale of waste and scrap

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

49.41.Z - Freight transport by road

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

71.11.Z - Architectural activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

74.90.Z - Other professional, scientific and technical activities not elsewhere classified

80.20.Z - Security systems service activities

81.10.Z - Combined facilities support activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
1)W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU, 2)W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE, W TYM PREZES ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM.
shareholders
Jacek Kazimierz Kaszubiński

99 (dziewięćdziesiąt dziewięć) udziałów o łącznej wysokości 4.950 (cztery tysiące dziewięćset pięćdziesiąt) złotych

proxies
Jacek Kazimierz Kaszubiński
spontaneous prokura, 47 years old

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector