ALEO.com Companies Constructions, services & materials Renovation and building services Realization of building projects Profile of company BSI MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BSI MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID8992765306
KRS0000552181
Share capital5,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. OŁTASZYŃSKA 8A, 53-010 WROCŁAW

Branches

BSI Management / Berlin

Sickingenstr 5, 10553 berlin, DE
+48603101198

Activity type

broker, distributor, service provider

Register Data

Full name

BSI MANAGEMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. OŁTASZYŃSKA 8A, 53-010 WROCŁAW

NIP

8992765306
Copy

REGON

361234646
Copy

KRS

0000552181
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2021-07-14

Register Address

UL. OŁTASZYŃSKA 8A, 53-010 WROCŁAW

Date of registration in KRS

2015-04-03

Date of commencement of economic activity

2015-04-03

Act signature

WR.VI NS-REJ.KRS/3894/22/522

Pkd codes

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

43.99.Z - Other specialised construction activities not elsewhere classified

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

49.41.Z - Freight transport by road

66.30.Z - Fund management activities

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

93.13.Z - Operation of fitness facilities


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Paweł Grzegorz Murowicki
Chairman Of The Board, 41 years old
shareholders
Agata Katarzyna Murowicka

49% 49 (czterdzieści dziewięć) udziałów o łącznej wartości 2.450zł (dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych)

Paweł Grzegorz Murowicki

51% 51 (pięćdziesiąt jeden) udziałów o łącznej wartości 2.550zł (dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt złotych)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
584
605,5
3,7
Liabilities and provisions Indicator description
212,4
549
158,5
Equity Indicator description
13,3
30,2
127
Total assets Indicator description
225,6
579,1
156,7
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
4,1
1869,1
Depreciation Indicator description
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
0,2
19,9
12 200,2
EBITDA Indicator description
-0,1
20,2
22 522,1
Current assets Indicator description
225,6
579,1
156,7
Net profit / loss Indicator description
0,1
16,9
12 233,1
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0,1
20,2
22 522,1
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
1
55,9
54,9
Return on sales (ROS) Indicator description
0
2,8
2,8
Equity ratio Indicator description
5,9
5,2
-0,7
EBITDA margin Indicator description
-0
3,3
3,3
Gross profit margin Indicator description
0
3,3
3,3
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
133
163
30
Current ratio Indicator description
1,1
2,1
1
Net debt to EBITDA Indicator description
2,3
-0,2
-2,5
See more

Financial statements

01-01-2018 - 31-12-2018
Annual financial report
Download xml

01-01-2018 - 31-12-2018
Annual financial report
Download xades

01-01-2018 - 31-12-2018
Annual financial report
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector