ALEO.com Companies Constructions, services & materials Metal constructions Profile of company BS ROTOR TECHNIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BS ROTOR TECHNIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID2050001735
KRS0000316473
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KOŚCIELNA 20, 42-609 TARNOWSKIE GÓRY
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

BS ROTOR TECHNIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KOŚCIELNA 20, 42-609 TARNOWSKIE GÓRY

NIP

2050001735
Copy

REGON

240997504
Copy

KRS

0000316473
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KOŚCIELNA 20, 42-609 TARNOWSKIE GÓRY

Date of registration in KRS

2008-10-27

Date of commencement of economic activity

2008-10-27

Act signature

GL.X NS-REJ.KRS/3608/18/52/WYKR

Pkd codes

25.11.Z - Manufacture of metal structures and parts of structures

25.99.Z - Manufacture of other fabricated metal products not elsewhere classified

33.11.Z - Repair and maintenance of fabricated metal products

38.11.Z - Collection of non-hazardous waste

46.72.Z - Wholesale of metals and metal ores

46.76.Z - Wholesale of other intermediate products

46.77.Z - Wholesale of waste and scrap

49.41.Z - Freight transport by road

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

71.20.B - Other technical testing and analysis


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Heinrich Ozdzynski
Chairman Of The Board
shareholders
Anna Kohrs

25% 125 udziałów o łącznej wysokości 12.500,00 zł

Heinrich Ozdzynski

50% 250 udziałów o łącznej wartości nominalnej 25.000,00;-zł

Jeremy Sheppard

25% 125 udziałów o łącznej wysokości 12.500,00 zł

proxies
Konrad Olewnik
spontaneous prokura, 49 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Przedmiot działalności Spółki:


Przedmiotem podstawowym działalności Spółki jest produkcja konstrukcji metalowych i ich części.

Stan organizacji Spółki:


Wysokość kapitału zakładowego spółki w 2019 r. wynosiła 50 000,00 zł.

Na koniec 2019 r. udziałowcami spółki byli


- Heinrich Ozdzynski — 250 udziałów stanowiących 50 % udziałów w spółce

- Anna Kohrs — 125 udziałów stanowiących 25 % udziałów w spółce

- Jeremy Sheppard - 125 udziałów stanowiących 25 % udziałów w spółce


Skład Zarządu:


Prezes Zarządu — Heinrich Ozdzynski


Zarząd Spółki reprezentuje Spółkę i prowadzi sprawy Spółki.


Księgi Rachunkowe:

Księgi Rachunkowe prowadzone były przy założeniu kontynuowania działalności spółki.

Bilans spółki za koniec 2019 r. wskazuje kwotę 469 151,69 złotych. Przychody spółki w 2019 r.

wyniosły kwotę 2 124 103,91 złotych.


Główne kierunki działań Spółki


Spółka wykonuje na zlecenie usługi w zakresie wykonywania konstrukcji metalowych.

Realizacja planów przyjętych przez Zarząd na rok 2019


Plany jakie spółka posiadała na 2019 r. zostały zrealizowane.Główne założenia dotyczące działalności Spółki na rok 2020

Spółka planuje prowadzić dalszy rozwój w zakresie usługowej produkcji wyrobów metalowych.


Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
0
1,5
2,1
45,5
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,5
0,5
5,2
Equity Indicator description
-0,1
-0
-0
43,2
Total assets Indicator description
0
0,4
0,5
8,4
Cash and cash equivalents Indicator description
0
0
0
18,3
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-0
0
0
-65
EBITDA Indicator description
-0
0,1
0
-62,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
-0
0,1
0
-62,7
Net profit / loss Indicator description
-0
0
0
-20,1
Current assets Indicator description
0
0,4
0,5
8,4
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
5,8
-57
-80
-23
Return on sales (ROS) Indicator description
-20,9
1,1
0,6
-0,5
Equity ratio Indicator description
-569,4
-6,6
-3,5
3,1
EBITDA margin Indicator description
-6,3
3,5
0,9
-2,6
Gross profit margin Indicator description
-20,9
3,4
0,8
-2,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
1459
102
75
-27
Current ratio Indicator description
0,2
1,1
1,1
0
Net debt to EBITDA Indicator description
-52,9
0,8
2,1
1,3
See more

Financial statements

01-01-2019 - 31-12-2019
Activity report
Download pdf

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download xml

01-01-2019 - 31-12-2019
Annual financial report
Download pdf
Show more (2)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector