DWÓR SENIORA - DOM OPIEKI MEDYCZNEJ I REHABILITACJI
CHRZĄSTÓWKA 124, 38-203 CHRZĄSTÓWKA
TAX ID6852347884
Phone601336995
Rate company:
ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Medical services Hospitals Profile of company DWÓR SENIORA - DOM OPIEKI MEDYCZNEJ I REHABILITACJI
DWÓR SENIORA - DOM OPIEKI MEDYCZNEJ I REHABILITACJI
TAX ID6852347884
KRS0000981483
Share capital40,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

CHRZĄSTÓWKA 124, 38-203 CHRZĄSTÓWKA

Phone number

601336995

Website

www.dworseniora.pl

Social media

Register Data

Full name

BONA VITA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

CHRZĄSTÓWKA 124, 38-203 CHRZĄSTÓWKA

NIP

6852347884
Copy

REGON

522631357
Copy

KRS

0000981483
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2023-03-29

Register Address

CHRZĄSTÓWKA 124, 38-203 CHRZĄSTÓWKA

Date of registration in KRS

2022-07-21

Date of commencement of economic activity

2022-07-21

Act signature

RZ.XII NS-REJ.KRS/10256/22/228/NIP

Website

WWW.DWORSENIORA.PL

Pkd codes

87.30.Z - Residential care activities for the elderly and disabled

86.21.Z - General medical practice activities

86.22.Z - Specialist medical practice activities

86.90.A - Physiotherapeutical activities

86.90.C - Nurses and midwives activities

86.90.D - Paramedical activities

86.90.E - Other human health activities notelsewhere classified

87.10.Z - Social assistance with accommodation providing nursing care

87.20.Z - Residential care activities for mental retardation, mental health and substance abuse

87.90.Z - Other residential care activities

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI W CZYNNOŚCIACH PRAWNYCH, KTÓRYCH WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA 200.000,00 ZŁ ( DWIEŚCIE TYSIĘCY) ZŁOTYCH, NATOMIAST W CZYNNOŚCIACH, KTÓRYCH WARTOŚĆ PRZEKRACZA 200 000 ( DWIEŚCIE TYSIĘCY ZŁOTYCH) SKŁADAJĄ OŚWIADCZENIA I PODPISUJĄ W IMIENIU SPÓŁKI POPRZEZ WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU.
MANAGEMENT
Sabina Mastej
Member Of The Board, 34 years old
Mariusz Mastej
Chairman Of The Board, 37 years old
shareholders
Sabina Mastej

24% 24 (dwadzieścia cztery) udziały po 400,00 zł ( czterysta złotych) każdy o łącznej wartości 9.600,00 zł (dziewięć tysięcy sześcset złotych)

Mariusz Mastej

24% 24 (dwadzieścia cztery) udziały po 400,00 zł ( czterysta złotych) każdy o łącznej wartości 9.600,00 zł (dziewięć tysięcy sześcset złotych)

Ryszard Mastej

52% 52 (pięćdziesiąt dwa) udziały po 400,00 zł (czterysta złotych) każdy o łącznej wartości 20.800,00 zł (dwadzieścia tysięcy osiemset złotych)

proxies
Ryszard Mastej
spontaneous prokura, 64 years old

Opinions

Opinions regarding services, products, and company activities are not verified. This means that ING Services for Business S.A., as the provider of the Aleo platform, does not ensure that the published opinions come from consumers who have used the product or availed of the company's services. However, we do strive to ensure that opinions do not violate universally applicable laws.

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector