BOKS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UL. KINESKOPOWA 1 / 107, 05-500 PIASECZNO
TAX ID5223076416
Rate company:
ALEO.com Companies Vehicles and means of transport Motorcycles and ATVs Motorcycles Profile of company BOKS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BOKS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5223076416
KRS0000648023
Share capital10,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KINESKOPOWA 1 / 107, 05-500 PIASECZNO
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

BOKS GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KINESKOPOWA 1 / 107, 05-500 PIASECZNO

NIP

5223076416
Copy

REGON

365896545
Copy

KRS

0000648023
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KINESKOPOWA 1 / 107, 05-500 PIASECZNO

Date of registration in KRS

2016-11-21

Date of commencement of economic activity

2016-11-21

Act signature

WA.XIV NS-REJ.KRS/39051/18/691

Pkd codes

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

45.20.Z - Maintenance and repair of motor vehicles, excluding motorcycles

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

49.31.Z - Urban and suburban passenger land transport

49.41.Z - Freight transport by road

52.21.Z - Service activities incidental to land transportation

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

77.11.Z - Rental and leasing of cars and light motor vehicles

85.10.Z - Pre-primary education


Unregirestered

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Mariusz Michał Słowiński
Member Of The Board, 35 years old
shareholders
Mariusz Michał Słowiński

100% 200 udziałów o łącznej wartości 10.000 złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector