ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Research Social sciences Profile of company "BMT ERIDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"BMT ERIDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID6342312355
KRS0000180349
Share capital50,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. KOŚCIUSZKI 229, 40-600 KATOWICE
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"BMT ERIDIA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. KOŚCIUSZKI 229, 40-600 KATOWICE

NIP

6342312355
Copy

REGON

271790199
Copy

KRS

0000180349
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. KOŚCIUSZKI 229, 40-600 KATOWICE

Date of registration in KRS

2003-11-27

Date of commencement of economic activity

2003-11-27

Act signature

RDF/337372/21/129

Pkd codes

72.20.Z - Research and experimental development on social sciences and humanities

22.11 - Manufacture of rubber tyres and tubes; retreading and rebuilding of rubber tyres

22.22 - Manufacture of plastic packing goods

41.00 - Construction of buildings

73.10 - Advertising

74.20 - Photographic activities

74.30 - Translation and interpretation activities

90.02 - Support activities to performing arts

22.13

22.15.Z

52.61.Z

52.63.B

72.30

74.12

80.42

93.05


Unregirestered

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ OSÓB POWOŁYWANYCH I ODWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. DO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZANIE PRAWEM, JAK I ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ DWUKROTNOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO SPÓŁKI NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Jerzy Górski
Chairman Of The Board, 70 years old
Sabina Korek
Member Of The Board, 65 years old
shareholders
"BMT ERIDA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

80% 400 udziałów o łącznej wysokości 40.000,00 zł

Jerzy Górski

20% 100 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2017 2018 2019
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
156,2
111,1
42
-62,2
Liabilities and provisions Indicator description
15,4
12
4,5
-62,2
Equity Indicator description
32,8
31,6
-1
-103,2
Total assets Indicator description
48,2
43,6
3,5
-91,9
Cash and cash equivalents Indicator description
2,5
4,5
0,1
-98,5
Depreciation Indicator description
0,5
0,5
0,5
0
Gross profit / loss Indicator description
8,2
-1,2
-32,6
-2673,8
EBITDA Indicator description
8,7
-0,5
-32,1
-6609,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
8,2
-1
-32,6
-3105,5
Net profit / loss Indicator description
8,2
-1,2
-32,6
-2673,8
Current assets Indicator description
45,4
41,4
1,8
-95,6
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
25
-3,7
3211,4
3215,1
Return on sales (ROS) Indicator description
5,2
-1,1
-77,8
-76,7
Equity ratio Indicator description
68
72,5
-28,8
-101,3
EBITDA margin Indicator description
5,6
-0,4
-76,4
-76
Gross profit margin Indicator description
5,2
-1,1
-77,8
-76,7
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
32
39
40
1
Current ratio Indicator description
2,9
3,4
0,4
-3
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,3
9,4
0
-9,4
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download xml
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector