B&M MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYCHODNIA LEKARSKA
UL. PIEKARSKA 7, 59-220 LEGNICA
TAX ID6912133691
Phone768525243
Rate company:
ALEO.com Companies Pharmacy, medicine and cosmetics Medical services General practitioners Profile of company B&M MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYCHODNIA LEKARSKA
B&M MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYCHODNIA LEKARSKA
TAX ID6912133691
KRS0000176605
Share capital50,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. PIEKARSKA 7, 59-220 LEGNICA

Phone number

768525243

Website

medyk.legnica.pl

Register Data

Full name

B&M MEDYK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ PRZYCHODNIA LEKARSKA

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PIEKARSKA 7, 59-220 LEGNICA

NIP

6912133691
Copy

REGON

390763112
Copy

KRS

0000176605
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2023-09-22

Register Address

UL. PIEKARSKA 7, 59-220 LEGNICA

Date of registration in KRS

2003-11-24

Date of commencement of economic activity

2003-11-24

Act signature

RDF/533416/23/459

Website

medyk.legnica.pl

Pkd codes

86.21.Z - General medical practice activities

85.14.A

85.14.C

85.14.D


exempted
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE
MANAGEMENT
Małgorzata Tarapata
Vice President, 58 years old
Barbara Kobierzycka
Chairman Of The Board, 74 years old
shareholders
Małgorzata Tarapata

50% 125 udziałów o wartości nominalnej 200,zł (dwieście złotych) każdy o łącznej wysokości 25.000,zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Barbara Kobierzycka

50% 125 udziałów o wartości nominalnej 200,zł (dwieście złotych) każdy o łącznej wysokości 25.000,zł (dwadzieścia pięć tysięcy złotych)

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2020 2021 2022
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
3,3
3,7
4
9,2
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,1
0,2
33,2
Equity Indicator description
0,7
0,6
0,7
20,7
Total assets Indicator description
0,7
0,7
0,9
22,7
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,2
0,2
0,5
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
0,4
0,5
0,5
11,1
EBITDA Indicator description
0,4
0,5
0,5
10,4
Current assets Indicator description
0,7
0,7
0,9
22,7
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,4
0,5
0,5
10,4
Net profit / loss Indicator description
0,4
0,4
0,5
11,2
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
58,3
67,8
62,5
-5,3
Return on sales (ROS) Indicator description
11,6
11,2
11,4
0,2
Equity ratio Indicator description
90,4
83,7
82,3
-1,4
EBITDA margin Indicator description
12,8
12,4
12,6
0,2
Gross profit margin Indicator description
12,8
12,4
12,6
0,2
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
8
12
14
2
Current ratio Indicator description
10,4
6,1
5,7
-0,4
Net debt to EBITDA Indicator description
-0,5
-0,5
-0,5
0
See more

Financial statements

01-01-2022 - 31-12-2022
Annual financial report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Activity report
Download xml

01-01-2022 - 31-12-2022
Resolution on profit distribution or loss coverage
Download jpeg
Show more (1)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector