BLUEFIELDS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BOCHLIN 13, 86-170 BOCHLIN
TAX ID5592041968
Rate company:
ALEO.com Companies Advertising, marketing and PR Marketing services Telemarketing and call center Profile of company BLUEFIELDS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BLUEFIELDS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID5592041968
KRS0000518483
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

BOCHLIN 13, 86-170 BOCHLIN
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!
Dołącz do ALEO.com

Register Data

Full name

BLUEFIELDS MEDIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

BOCHLIN 13, 86-170 BOCHLIN

NIP

5592041968
Copy

REGON

341606840
Copy

KRS

0000518483
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

BOCHLIN 13, 86-170 BOCHLIN

Date of registration in KRS

2014-07-30

Date of commencement of economic activity

2014-07-30

Act signature

BY.XIII NS-REJ.KRS/1360/22/308

Pkd codes

82 - Office administrative, office support and other business support activities

49 - Land transport and transport via pipelines

59 - Motion picture, video and television programme production, sound recording and music publishing activities

60 - Programming and broadcasting activities

63 - Information service activities

73 - Advertising and market research


exempted

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
MANAGEMENT
David Antony Kirton
Chairman Of The Board
shareholders
David Antony Kirton

ilość udziałów: 99 wartość udziałów łącznie: 4950,00

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie z działalności

za okres

od 01-01-2017 r. do 31-12-2017 r.Informacje ogólne

Sprawozdanie z działalności Spółki zostało sporządzone zgodnie z ustawą z dnia

29 września 1994 roku o rachunkowości.

Podstawową działalnością firmy jest nadawanie programów telewizyjnych

ogólnodostępnych i abonamentowych — PKD 6020.Z

Siedziba Spółki mieści się w Bochlinie 13, gmina Nowe.


Spółka posiada kapitał podstawowy w wysokości 5.000,00 zł.

David Antony KIRTON obejmuje 99 udziałów po 50 zł. każdy.


Sytuacja finansowa Spółki

Zgodnie z ustawą o rachunkowości Spółka sporządziła rachunek zysków i strat

oraz bilans na dzień 31.12.2017 r.

W okresie rozliczanym Spółka osiągnęła zysk z prowadzonej działalności

gospodarczej w kwocie 21.456,58 zł.

Przychody netto ze sprzedaży Spółki za 2017r. wynoszą 229.846,39 zł.

Przychody finansowe wynoszą 1.206,42 zł.

Koszty finansowe wynoszą 200,00 zł.


Spółka na dzień 31 grudnia 2017 r. nie zatrudnia osób na umowę o pracę.


Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju

Spółka nie stara się o osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju technicznego.


Strategia rozwoju

Spółka zamierza kontynuować świadczenie usług na terenie Polski oraz ekspansja poza granice Polski.Sporządzono dnia 21.03.2018 r.    

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector