B&K - DORADZTWO I SZKOLENIA DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI...
UL. WIEJSKA 24A, 58-506 JELENIA GÓRA
TAX ID6112771214
Phone48577127550
Rate company:
ALEO.com Companies Education, sport and entertainment Education Support activities Profile of company B&K - DORADZTWO I SZKOLENIA DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI...
B&K - DORADZTWO I SZKOLENIA DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWI...
TAX ID6112771214
KRS0000652921
Share capital5,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. WIEJSKA 24A, 58-506 JELENIA GÓRA

Phone number

48577127550

Website

http://www.bkszkolenia.pl

Social media

Activity type

service provider

Register Data

Full name

B&K - DORADZTWO I SZKOLENIA DLA BIZNESU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PODWALE 27 / 5, 58-500 JELENIA GÓRA

NIP

6112771214
Copy

REGON

366095050
Copy

KRS

0000652921
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2021-08-18

Register Address

UL. PODWALE 27 / 5, 58-500 JELENIA GÓRA

Date of registration in KRS

2016-12-16

Date of commencement of economic activity

2016-12-16

Act signature

RDF/475349/23/50

Website

http://www.bkszkolenia.pl

Pkd codes

85.59.B - Other out-of-school forms of education, not elsewhere classified

62 - Computer programming, consultancy and related activities

70 - Activities of head offices; management consultancy activities

74 - Other professional, scientific and technical activities

82 - Office administrative, office support and other business support activities

85 - Education


Active
Vat list bank account(s)

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE
MANAGEMENT
Grażyna Boryń
Chairman Of The Board, 57 years old
shareholders
GMINA JELENIA GÓRA

50% 25 udziałów o łącznej wysokości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

Grażyna Boryń

50% 25 udziałów o łącznej wartości 2.500,00 zł (dwa tysiące pięćset złotych)

proxies
Grażyna Boryń
spontaneous, 57 years old

Managament statement for 2017

Fetched from the Ministry of Justice website

Sprawozdanie Zarządu z działalności

B&K — Doradztwo i Szkolenia dla Biznesu Sp. z o.o.

z siedzibą w Jeleniej Górze ul. Ogińskiego 2G

za rok obrotowy 2017


B&K — Doradztwo i Szkolenia dla Biznesu Sp. z o.o. została zarejestrowana w Sądzie

Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego pod numerem KRS 0000652921 w dniu 16.12.2016 roku. Spółka prowadzi

działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług w zakresie pozaszkolnych form

edukacji oraz usług związanych z doradztwem i administracyjną obsługą biura


I. Ważniejsze wydarzenia, inwestycje i zatrudnienie w Spółce.


Rok obrotowy od 01-01-.2017 r. do 31.12.2017 był kolejnym rokiem działalności Spółki..

Wszelkie działania Zarządu Spółki były oparte na założeniach przyjętych wspólnie przez

Zarząd i Udziałowców Spółki i opierały się na ustalonym wcześniej budżecie jednostki.

Działania te miały na celu pozyskanie przyszłych odbiorców na oferowane przez Spółkę

usługi. Spółka starała się przede wszystkim pozyskiwać klientów oraz dążyła do tego, by

nazwa firmy i jej usługi były rozpoznawane w branży, w której Spółka obecnie działa.II. Przewidywany rozwój Spółki.

Zarząd planuje umocnienie pozycji B&K — Doradztwo i Szkolenia dla Biznesu Sp. z o.o. na

rynku polskim.


III. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa w Spółce.

Spółka w roku obrotowym osiągnęła przychody netto ze sprzedaży usług

w wysokości 326304,74 zł. Rok obrotowy zamknął się zyskiem netto w kwocie 55463,78 zł.


IV. Nabycie udziałów (akcji) własnych.

Nie dotyczy.


V. Oddziały (zakłady) posiadane przez jednostkę.

Spółka nie posiada oddziałów.


VI. Instrumenty finansowe.

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2019 2020 2021
K PLN
K PLN
K PLN
%
Net sales Indicator description
596,7
435,8
479,2
10
Liabilities and provisions Indicator description
30,3
8,6
42
390,5
Equity Indicator description
41,7
54,8
29,4
-46,4
Total assets Indicator description
72
63,4
71,4
12,6
Cash and cash equivalents Indicator description
60
56,5
61,1
8,1
Depreciation Indicator description
0
0
0
0
Gross profit / loss Indicator description
-26,3
14
-25,4
-281,4
EBITDA Indicator description
-26,3
14
-25,4
-281,4
Current assets Indicator description
72
63,4
71,4
12,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
-26,3
14
-25,4
-281,4
Net profit / loss Indicator description
-26,3
13,1
-25,4
-294,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
-63,2
23,9
-86,6
-110,5
Return on sales (ROS) Indicator description
-4,4
3
-5,3
-8,3
Equity ratio Indicator description
57,9
86,5
41,1
-45,4
EBITDA margin Indicator description
-4,4
3,2
-5,3
-8,5
Gross profit margin Indicator description
-4,4
3,2
-5,3
-8,5
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
14
6
17
11
Current ratio Indicator description
3,2
9,5
3,2
-6,3
Net debt to EBITDA Indicator description
2,3
-4
2,4
6,4
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Resolution or decision approving the annual financial statements
Download pdf
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector