ALEO.com Companies Company services HR and payroll services Temporary work Profile of company E-WORK HR COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
E-WORK HR COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7262395049
KRS0000256209
Share capital138,000.00 zł
Not confirmed
No opinion. Add your first review

address

UL. NARUTOWICZA 7/9, 90-117 ŁÓDŹ

Activity type

broker, service provider

Register Data

Full name

E-WORK HR COMPANY POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. NARUTOWICZA 7/9, 90-117 ŁÓDŹ

NIP

7262395049
Copy

REGON

472915656
Copy

KRS

0000256209
Copy

Legal form

limited liability company

ALEO.com Registration Date

2021-09-13

Register Address

UL. NARUTOWICZA 7/9, 90-117 ŁÓDŹ

Date of registration in KRS

2006-04-28

Date of commencement of economic activity

2006-04-28

Act signature

RDF/386374/22/122

Pkd codes

78.20.Z - Temporary employment agency activities

78.10.Z - Activities of employment placement agencies

78.30.Z - Other human resources provision

86.10.Z - Hospital activities

86.21.Z - General medical practice activities

86.22.Z - Specialist medical practice activities

86.90.A - Physiotherapeutical activities

86.90.B - Emergency ambulance activities

86.90.C - Nurses and midwives activities

86.90.D - Paramedical activities


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityTHE COMPANY'S MANAGEMENT
representation type
DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU I WICEPREZES ZARZĄDU. POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPOWAŻNIENI SĄ DO REPREZENTACJI ŁĄCZNEJ TO ZNACZY DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
THE COMPANY'S MANAGEMENT
Paolo Ferrarese
Chairman Of The Board, 50 years old
Agnieszka Adamek
Member Of The Board, 43 years old
shareholders
Ewa Katarzyna Wendołowska

10.14% 14 udziałów o łącznej wartości 14000,00 zł

E-WORK SPA

79.71% 110 udziałów o łącznej wartości 110000,00 zł

Tomasz Jan Kiliszewski 2 2.Imiona Tomasz Jan

10.14% 14 udziałów o łącznej wartości 14000,00 zł

proxies
Iwona Remigier Banasiak
spontaneous prokura, 50 years old

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
76
68,3
74,6
9,2
Liabilities and provisions Indicator description
9,4
8,3
11,6
39,3
Equity Indicator description
2,1
2,6
3,9
52,7
Total assets Indicator description
11,5
10,9
15,5
42,4
Cash and cash equivalents Indicator description
0,2
0,3
1,5
419,5
Depreciation Indicator description
0,4
0,2
0,1
-74,8
Gross profit / loss Indicator description
0,9
0,6
1,7
161,8
EBITDA Indicator description
1,5
1
1,8
74,5
Current assets Indicator description
10,7
10,2
14,8
45,2
Net profit / loss Indicator description
0,7
0,5
1,4
171,5
Operating profit (EBIT) Indicator description
1,1
0,8
1,8
114,3
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
33,1
19,4
34,5
15,1
Return on sales (ROS) Indicator description
0,9
0,7
1,8
1,1
Equity ratio Indicator description
18,1
23,7
25,4
1,7
EBITDA margin Indicator description
2
1,5
2,4
0,9
Gross profit margin Indicator description
1,1
0,9
2,3
1,4
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
45
44
55
11
Current ratio Indicator description
1,1
1,2
1,3
0,1
Net debt to EBITDA Indicator description
1,3
1
-0,6
-1,6
See more

Financial statements

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download xml

01-01-2021 - 31-12-2021
Annual financial report
Download pdf

01-01-2021 - 31-12-2021
Activity report
Download xml
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector