ALEO.com Companies Company services Financial and consulting services Accounting, bookkeeping and auditing activities Profile of company BIURO RACHUNKOWE "K&W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BIURO RACHUNKOWE "K&W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7521360408
KRS0000084938
Share capital50,500.00 zł
No opinion. Add your first review

address

UL. PARTYZANTÓW 1, 46-100 NAMYSŁÓW
Revenue in 2020 year
2,855,306.5 PLN
Financial ranking position
1109 / 6095
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

BIURO RACHUNKOWE "K&W" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

UL. PARTYZANTÓW 1, 46-100 NAMYSŁÓW

NIP

7521360408
Copy

REGON

532237931
Copy

KRS

0000084938
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

UL. PARTYZANTÓW 1, 46-100 NAMYSŁÓW

Date of registration in KRS

2002-01-25

Date of commencement of economic activity

2002-01-25

Act signature

RDF/313905/21/44

Pkd codes

69.20.Z - Accounting, bookkeeping and auditing activities; tax consultancy

64.20.Z - Activities of holding companies

64.92.Z - Other credit granting

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

68.31.Z - Real estate agencies

70.22.Z - Business and other management consultancy activities

82.11.Z - Office administrative service activities

82.99.Z - Other business support service activities not elsewhere classified

96.09.Z - Other personal service activities not elsewhere classified


Active
Numery rachunków bankowych z rejestru VAT

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI ORAZ PODEJMOWANIA DECYZJI W SPRAWACH ZASTRZEŻONYCH DO WŁAŚCIWOŚCI ZARZĄDU SPÓŁKI. SAMODZIELNA REPREZENTACJA NIE DOZNAJE ŻADNYCH OGRANICZEŃ KWOTOWYCH, RÓWNIEŻ TYCH WYNIKAJĄCYCH Z ART. 229 I 230 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH.
MANAGEMENT
Arkadiusz Jacek Kliza
Chairman Of The Board, 51 years old
Tomasz Piotr Wojczyszyn
Vice President, 46 years old
shareholders
Tomasz Piotr Wojczyszyn

19.8% 20 udziałów o łącznej wartości 10.000,00 zł

Arkadiusz Jacek Kliza

80.2% 81 udziałów o łącznej wartości 40.500,00 zł

proxies
Anna Teresa Korczyńska
spontaneous prokura, 42 years old
Dorota Agnieszka Słowikowska
spontaneous prokura, 38 years old

Managament statement for 2019

Fetched from the Ministry of Justice website

Biuro Rachunkowe K&W Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w 2019 roku działała zgodnie z obowiązującym Kodeksem spółek handlowych jak i Umową Spółki.

W okresie sprawozdawczym, zgodnie z umową Spółki – aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii notariusza Waldemara Mygi w Opolu, Repertorium A nr

8076/2001 – organami Spółki były:

1. Zgromadzenia Wspólników,

2. Zarząd

W okresie sprawozdawczym Zarząd Spółki funkcjonował w następującym składzie:

- Arkadiusz Kliza – Prezes Zarządu

- Tomasz Wojczyszyn – Wiceprezes Zarządu.

Kapitał zakładowy nie uległ w trakcie roku zmianie. Kapitał zakładowy wynosi 50.500 zł.

Struktura udziałowców na dzień bilansowy wyglądała następująco :

[TABELA]

Spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Rejonowego w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy KRS, gdzie otrzymała numer KRS 0000084938.

Postanowienie o wpisie nosi datę 25 stycznia 2002 r.

Bilansowy dodatni wynik finansowy netto za 2019 rok wynosi 627.549,78 złotych. Udział w sprzedaży w eksporcie wyniósł 0,00 zł, tj. 0,00%.

Głównymi pozycjami kosztów operacyjnych były:

[TABELA]

W roku obrotowym 2019 bieżące prowadzenie spraw Spółki nie napotkało na żadne poważne komplikacje.

Na dzień 31.12.2019r.:

- należności Spółki z tytułu dostaw i usług wyniosły – 779.834,65 zł

- zobowiązania Spółki z tytułu dostaw i usług wyniosły – 179.909,04 zł

W podsumowaniu należy stwierdzić, że rok 2019 należy uznać za rok dobry zarówno pod względem uzyskanego wyniku finansowego, jak i ciągłego podejmowania nowych inicjatyw.

W roku 2020 spodziewane jest dalsze zwiększanie poziomu sprzedaży jak i również dochodu.

Financial ranking

ALEO.com analysis for last available year (2020)Calculation method
Category
Financial and consulting services
Position (Net profit / loss)
646
/ 6095
Position (Revenue)
1109
/ 6095

Voivodeship
Opole Voivodeship
Position (Net profit / loss)
186
/ 818
Position (Revenue)
422
/ 818
Generated 3 days ago

Financial data

Net sales [PLN]
Gross profit / loss [PLN]
Automatically generated based on financial statements from KRS Registry
2018 2019 2020
M PLN
M PLN
M PLN
%
Net sales Indicator description
2,1
2,5
2,9
16,2
Liabilities and provisions Indicator description
0,1
0,2
0,3
68,9
Equity Indicator description
1,6
2
2,8
39,5
Total assets Indicator description
1,7
2,2
3,1
42
Depreciation Indicator description
0
0
0
-3,2
Cash and cash equivalents Indicator description
0,8
0,7
1,1
56,5
Gross profit / loss Indicator description
0,4
0,7
1
39,2
EBITDA Indicator description
0,4
0,7
1
38,6
Operating profit (EBIT) Indicator description
0,4
0,7
0,9
41,4
Current assets Indicator description
1,4
1,5
1,9
28,8
Net profit / loss Indicator description
0,3
0,6
0,9
35,5
%
%
%
p.p.
Return on equity (ROE) Indicator description
20,9
31,3
30,4
-0,9
Return on sales (ROS) Indicator description
16,2
25,5
29,8
4,3
Equity ratio Indicator description
92,3
91,8
90,2
-1,6
EBITDA margin Indicator description
20,2
29
34,6
5,6
Gross profit margin Indicator description
19,1
28,1
33,7
5,6
Days
Days
Days
Days
Current liabilities turnover ratio Indicator description
22
25
26
1
Current ratio Indicator description
10,4
8,4
8,2
-0,2
Net debt to EBITDA Indicator description
-1,8
-1
-1
0
See more

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xml

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download docx

01-01-2020 - 31-12-2020
Activity report
Download xades
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector