ALEO.com Companies Clothes, shoes, jewelry, leather goods Other Profile of company BEZETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
BEZETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID1251618548
KRS0000457508
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

ZIELONKA, - ZIELONKA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

BEZETON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

ZIELONKA, - ZIELONKA

NIP

1251618548
Copy

REGON

146346461
Copy

KRS

0000457508
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

ZIELONKA, - ZIELONKA

Date of registration in KRS

2013-04-09

Date of commencement of economic activity

2013-04-09

Act signature

WA.XIV NS-REJ.KRS/12297/20/49

Pkd codes

46.42.Z - Wholesale of clothing and footwear

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

43.39.Z - Other building completion and finishing

45.11.Z - Sale of cars and light motor vehicles

45.19.Z - Sale of other motor vehicles, excluding motorcycles

45.31.Z - Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.32.Z - Retail trade of motor vehicle parts and accessories, excluding motorcycles

45.40.Z - Sale, maintenance and repair of motorcycles and related parts and accessories

46.11.Z - Agents involved in the sale of agricultural raw materials, live animals, textile raw materials and semi-finished goods

46.12.Z - Agents involved in the sale of fuels, ores, metals and industrial chemicals

46.14.Z - Agents involved in the sale of machinery, industrial equipment, ships and aircraft

46.19.Z - Agents involved in the sale of a variety of goods

46.21.Z - Wholesale of grain, unmanufactured tobacco, seeds and animal feeds

46.22.Z - Wholesale of flowers and plants

46.24.Z - Wholesale of hides, skins and leather

46.31.Z - Wholesale of fruit and vegetables

46.32.Z - Wholesale of meat and meat products

46.36.Z - Wholesale of sugar and chocolate and sugar confectionery

46.41.Z - Wholesale of textiles

46.45.Z - Wholesale of perfume and cosmetics

46.49.Z - Wholesale of other household goods

46.73.Z - Wholesale of wood, construction materials and sanitary equipment

46.90.Z - Non-specialised wholesale trade

47.19.Z - Other retail sale in non-specialised stores

47.71.Z - Retail sale of clothing in specialised stores

47.72.Z - Retail sale of footwear and leather goods in specialised stores

47.82.Z - Retail sale via stalls and markets of textiles, clothing and footwear

47.91.Z - Retail sale via mail order houses or via Internet

47.99.Z - Other retail sale not in stores, stalls or markets

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRWANIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU USTANOWIENIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MANAGEMENT
Tomasz Henryk Zaraś
Chairman Of The Board, 52 years old
shareholders
Tomasz Henryk Zaraś

100% 100 udziałów o łącznej wysokości 5000 złotych

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector