ALEO.com Companies Real estate and related services Let services and property management Profile of company "ADGAR BCVIII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
"ADGAR BCVIII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
TAX ID7010885110
KRS0000753872
Share capital5,000.00 zł
No opinion. Add your first review

address

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 181B, 02-222 WARSZAWA
Is this your company?Update company information to get new customers, get notified of new reviews, and more!

Register Data

Full name

"ADGAR BCVIII" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Copy
uses securityreCAPTCHA

Legal address

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 181B, 02-222 WARSZAWA

NIP

7010885110
Copy

REGON

381603588
Copy

KRS

0000753872
Copy

Legal form

limited liability company

Register Address

AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE 181B, 02-222 WARSZAWA

Date of registration in KRS

2018-10-18

Date of commencement of economic activity

2018-10-18

Act signature

RDF/363219/21/881

Pkd codes

68.20.Z - Rental and operating of own or leased real estate

41.10.Z - Realization of building projects related to erection of buildings

41.20.Z - Building works related to erection of residential and non-residential buildings

63.99.Z - Other information service activities not elsewhere classified

68.10.Z - Buying and selling of own real estate

68.31.Z - Real estate agencies

68.32.Z - Management of real estate on a fee or contract basis

71.11.Z - Architectural activities

71.12.Z - Engineering activities and related technical consultancy

71.20.B - Other technical testing and analysis

Company authorities

representation authorityMANAGEMENT
representation type
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM ALBO 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PEŁNOMOCNIKIEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ MOŻE REPREZENTOWAĆ RÓWNIEŻ 1 (JEDEN) CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, JAKO PEŁNOMOCNIK, W OPARCIU O PEŁNOMOCNICTWO SZCZEGÓLNE, RODZAJOWE LUB OGÓLNE. POWYŻSZE NIE WYŁĄCZA MOŻLIWOŚCI UDZIELENIA PROKURY SAMOISTNEJ LUB ŁĄCZNEJ UPRAWNIAJĄCEJ DO REPREZENTACJI PRZEZ DWÓCH LUB WIĘKSZĄ LICZBĘ PROKURENTÓW DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE
MANAGEMENT
Tomasz Krzysztof Piotrowski
Member Of The Board, 50 years old
Cezary Waszkiewicz
Member Of The Board, 46 years old
Roy Gadish
Chairman Of The Board

Financial statements

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download xades

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf

01-01-2020 - 31-12-2020
Annual financial report
Download pdf
Show more (3)
uses security  reCAPTCHA

Opinions

0/ 5.0
How do you rate this company?
Your opinion matters to us.

Companies registered in the same sector